Näringslivsdagen i Österåker. Tillväxt & Ekonomi.

Datum

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m) talar om vikten av god infrastruktur som en förutsättning för tillväxt.

Jag hade i dag den stora äran att inledningstala på Näringslivsdagen som för sjätte gången hålls i Österåker. Man kan nu med råge hävda att en tradition är etablerad! Det är Lotta Holmgren vid kommunens näringslivsenhet som hållit praktiskt i trådarna och sett till att bland annat få till ett starkt startfält på talarlistan även i år. Well done!

Bland talarna återfinns bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m) och chefsekonomen vid Svenskt Näringsliv Stefan Fölster.

Utan ett starkt näringsliv står sig landet och kommunerna slätt. Satsningar inom den offentliga sektorn är helt beroende av ett stabilt skatteunderlag – ett underlag som genereras av att företag startas, utvecklas och blomstrar. Samtidigt som företagen genererar möjligheten för oss att tillhandahålla god kvalitet inom kärnverksamheterna är det viktigt att vi från vårt håll också levererar tillbaka förutsättningar för dem att lyckas. Det kan handla om infrastruktursatsningar av olika slag, bostäder med mera.

Österåkers vision är att bli den attraktivaste skärgårdskommunen som flest väljer att bosätta sig i, leva i, men också starta företag och verka i. Vår näringslivsenhet har genom idogt arbete och i lyhörd dialog med näringslivet i allra högsta grad varit bidragande till att vi som kommun klättrat i rankingen vad gäller bästa näringslivskommun; från plats 100 till plats 55 i senaste rankningen. Vi är glada att ha tagit ett rejält skutt med 45 platser, men slår oss inte till ro med det. Målet är satt betydligt högre än så.

Ser fram mot många intressanta föreläsningar under dagen och trevliga kontakter med olika företrädare för det lokala näringslivet!

Mycket stort intresse för Näringslivsdagen hos de lokala företagarna. Alla platser fulltecknade.
Jag inledningstalar.

FLERA
ARTIKLAR