Österåker News lanserad!

Datum

Nu är nyhetsprogrammet Österåker News sjösatt! Korta nyhetsinslag om vad som händer i vår kommun. Tanken är att programmet ska uppdateras med jämna mellanrum och belysa det senaste.

I det första programmet rapporterar man från det senaste kommunfullmäktige och de satsningar vi i alliansen gör för 2013. Man gör även reportage om bland annat den nya återvinningsanläggningen vid Brännbacken, om yogabolagets verksamhet, Club 96-revyn och det nya hotellet i centrum.

Österåker News 1/2012

FLERA
ARTIKLAR