Äldreliv Nordost

Datum

Nordostkommunerna Danderyd, Täby, Vaxholm, Vallentuna, Österåker och Norrtälje samarbetar inom flera olika utvecklingsprojekt som är viktiga för regionen. Inom äldreomsorgen och initiativet Äldreliv Nordost har kommunerna samarbetat nära genom att mötas i de olika utbildningsprogrammen.

Äldreliv är ett fint begrepp tycker jag. Det handlar om att se till och möta varje individs behov och göra var och ens liv så kvalitativt och innehållsrikt som möjligt. Det är så klart en komplex utmaning och verksamhet där de äldre har rätt att förvänta sig att vi arbetar på bästa sätt med kunskaper inom området som ligger på topp och är up-to-date. Detta förutsätter ett samarbete med andra kommuner i att vässa lärandet inom detta område på alla nivåer i organisationen.

Genom ett brett samarbete kan vi lära av varandra inom t.ex. komplicerade områden, t.ex. att ge stöd åt äldre med sjukdomar på ett hälsofrämjande sätt. Det kan handla om att möta den enskildes behov av ett ökat socialt innehåll i vardagen. Det handlar också om att trimma chefsskapet i verksamheterna för att ledningen och styrningen ska ske på bästa sätt.

Vi sex kommuner som ingår i nordostsamarbetet är i viss mån konkurrenter om att vara den attraktivaste kommunen att bo i, flytta till, leva i och så vidare. Det ingår väl lite i sakens natur. Men inom vissa områden är vinsten för den enskilde betydligt större genom att kommunerna samverkar. I stället för att sex kommuner sitter på varsitt håll och uppfinner hjulet på nytt kan vi dra lärdom av varandra och samverka för bästa resultat. Äldreliv Nordost är ett utmärkt exempel på detta.

Pilotdelen inom projektet Äldreliv avslutades sista oktober men Äldreliv Nordost kommer fortsätta att utbilda kommunernas personal genom det statliga Omvårdnadslyftet. Äldreliv Nordost ska också etablera en testzon för nya tjänster i nordöstra Stockholm som de äldre vill ha och behöver.

Här nedan intervjuas jag i tidningen Äldreliv.

FLERA
ARTIKLAR