Dagen efter kvällen före

Datum

I går avhölls budgetfullmäktige och budgetarna för respektive nämnds verksamhetsområde debatterades och klubbades. Utom kommunstyrelsen, som dessvärre inte hanns med innan den av fullmäktiges arbetsordning satta deadlinen 23:00. Nu hade jag och fler med mig hoppats att allt hade hunnits med igår – och det hade det säkert gjort om debatten hållits något mer stringent och det inte varit glidningar från huvudämnet här och var i debatten etc. Nåväl, nu är det som det är.

Kommunstyrelsens budget, i vilken bland annat skattesatsen ligger, kommer att komma upp på nästa ordinarie kommunfullmäktige den 26/11.

En iakttagelse som slog mig under gårdagens debatt är att oppositionen, och då framför allt socialdemokraterna, inte verkar tagit hänsyn till något annat än att för 2013 kortsiktigt överglänsa den borgerliga alliansens budget. Och det är ju lätt att göra som opposition om man inte behöver ta något ansvar för helheten. Ingen hänsyn verkar vara tagen till åren som kommer efter nästa år, 2014 och 2015, där en rätt enkel matematik visar att balanskravet om två procent spricker redan 2014 om t.ex. (s) budget skulle följas. Oppositionsrådet svävade betänkligt på frågan vad som skulle prioriteras i (s) ögon för att klara balanskravet – nedskärningar eller skattehöjningar? Det svaret lär (s) bli väljarkåren skyldigt!

Det gläder mig att möjligheten till lönespridning på 10 miljoner över vad läraravtalet redan gett i alla fall är klubbad. Bra för lärarna och i förlängningen den viktigaste resursen vi har; våra barn. Glädjande också att satsningarna som ligger inom övriga nämnders områden också nu är klubbade och klara.

 

FLERA
ARTIKLAR