Dagen efter kvällen före

I går avhölls budgetfullmäktige och budgetarna för respektive nämnds verksamhetsområde debatterades och klubbades. Utom kommunstyrelsen, som dessvärre inte hanns med innan den av fullmäktiges arbetsordning satta deadlinen 23:00. Nu hade jag och fler med mig hoppats att allt hade hunnits med igår – och det hade det säkert gjort om debatten hållits något mer stringent och det inte varit glidningar från huvudämnet här och var i debatten etc. Nåväl, nu är det som det är.

Kommunstyrelsens budget, i vilken bland annat skattesatsen ligger, kommer att komma upp på nästa ordinarie kommunfullmäktige den 26/11.

En iakttagelse som slog mig under gårdagens debatt är att oppositionen, och då framför allt socialdemokraterna, inte verkar tagit hänsyn till något annat än att för 2013 kortsiktigt överglänsa den borgerliga alliansens budget. Och det är ju lätt att göra som opposition om man inte behöver ta något ansvar för helheten. Ingen hänsyn verkar vara tagen till åren som kommer efter nästa år, 2014 och 2015, där en rätt enkel matematik visar att balanskravet om två procent spricker redan 2014 om t.ex. (s) budget skulle följas. Oppositionsrådet svävade betänkligt på frågan vad som skulle prioriteras i (s) ögon för att klara balanskravet – nedskärningar eller skattehöjningar? Det svaret lär (s) bli väljarkåren skyldigt!

Det gläder mig att möjligheten till lönespridning på 10 miljoner över vad läraravtalet redan gett i alla fall är klubbad. Bra för lärarna och i förlängningen den viktigaste resursen vi har; våra barn. Glädjande också att satsningarna som ligger inom övriga nämnders områden också nu är klubbade och klara.

 

Detta inlägg har 0 kommentarer

  1. Bra kört i alla fall. Se bara till att inte slira på kopplingen den 26 november. Om lärarlönerna måste sägas att lönespridningen borde vara större. De bästa lärarna – den översta tredjedelen med högsta elevresultaten, bör ha signifikant bättre betalt än den nedersta tredjedelen av lärarkåren i kommunen. Kanske 60 % mer än den nedersta tredjedelen. Då utvecklas prestationsbelöningar och motverkas slenntrian. Lär av verkligheten. Belöna resultat.

  2. Hej Mickan! Det du skriver om oppositionens budget tycker jag går i linje med en mer generell trend i samhället – även utanför politiken: det handlar om kortsiktiga belöningar, korta mål och att vara ”smart” – inte sällan på andras bekostnad. Det är intressant att se detta i ett större sammanhang: Det är mänskligt att föredra snabba belöningar – många vetenskapliga studier har gjorts på området – och tyvärr bygger många allmänt accepterade belöningssystem på just detta (exempelvis säljbonusar som snarare uppmuntrar snabba affärer än långsiktiga relationer). Tråkigt att politiken nu genomsyras av samma tänk! Hälsningar Anna

Lämna ett svar

Stäng meny