Utnyttja de unika tillgångarna!

I Österåkers kommun är det nära till natur och rekreation. Oavsett om man väljer att tillbringa sin fritid till sjöss, på någon av de 1100 öarna i skärgården eller på fastlandet är naturen alltid nära!

Även i tätorten Åkersberga finns möjligheterna. Utöver de parker och miljöer som redan finns är Åkers kanal  – rätt använd – en unik tillgång. Den borgerliga alliansens  ambition är att vända Åkersberga mot kanalen, göra den mer tillgänglig och utnyttja hela  dess fulla potential.

Vi ställer oss positiva olika boendeformer i direkt anslutning till kanalen med alla möjligheter det medger, t.ex. att med båt ta sig – kanske rentav från bryggan nedanför bostaden – ut genom kanalen till havet.  Hur många andra kommuner kan erbjuda det?

I budgeten för 2013 satsar vi på det vi kallar Stadspark Åkers Kanal.  Vi vill anlägga gång-och cykelvägar, sittbänkar, belysning, planteringar av blommor och träd m.m. längs med hela kanalen för att tillgängliggöra den bättre för våra invånare och besökare.

Arbetet med att fräscha upp och tillskapa nya grönområden och parker pågår dock redan här och var. Jag klistrar nedan in ett antal länkar över pågående projekt från kommunens hemsida som fotodokumenterats vartefter de fortskridit. En eloge till alla inblandade och framförallt till stadsträdgårdsmästaren Gisela Holmgren!

Ny gång och cykelväg Åkers kanal

Plantering invid Roslagsvägen

Lekplats Skånsta

Upprustning Breviksbadet

Lämna ett svar

Stäng meny