Österåker föredöme i effektivitet!

Datum

 

Kommunexperten är en analystidning,  som normalt kommer ut med tolv nummer per år (utgivare Svensk Kommunrating AB), där man med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analyserar Sveriges samtliga 290 kommuner.  I nummer 9/2012 framhåller man att sänkt skatt ökar det framtida handlingsutrymmet, vilket kanske känns som en paradox om man utgår från uppfattningen som vissa har att stora överkostnader som någon sorts naturlag innebär hög kvalitet, när det de facto är tvärtom. Det finns istället ett starkt samband mellan kostnads- och kvalitetseffektivitet.

Österåkers kommun framställs som ett föredömligt exempel på just kostnadseffektivitet där Kommunexperten i sin analys kommer fram till att en årlig skattesänkning på 0,25%  i hela 16 år i rad är möjligt!

Läs utdraget och deras rekommendationer ur deras tidning (s 66 samt 67) nedan.

FLERA
ARTIKLAR