Kraftigt minskad ungdomsarbetslöshet i Österåker

Datum

Ungdomsarbetslösheten minskar kraftigt i Österåker Antal öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) ökar något i riket och i Stockholms län i maj jämfört med ett år tillbaka, medan arbetslösheten minskar i Österåker. 

Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Bifogad bild visar utvecklingen ett år bakåt i tiden, månad för månad .
Den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa och i program) i Österåker har minskat sedan november 2011.

– En av de största bidragande orsakerna är att det startar så många nya företag i kommunen och att handeln kraftigt utvecklas här, säger Lotta Holmgren, från näringslivsenheten på Österåkers kommun.

– Det är glädjande att ungdomsarbetslösheten minskar och visar att de satsningar regeringen har gjort för ungdomar ger resultat. Det är särskilt roligt att så många företag startar i Österåker och att de företagen väljer att anställa ungdomar, säger Michaela Fletcher Sjöman, kommunstyrelsens ordförande.

Se länk på Österåkers hemsida HÄR

FLERA
ARTIKLAR