Tillsammans kan vi lösa problemen med droger och våld!

Datum

Polisen har sedan ca ett år tillbaka satt in extra resurser i just Österåker för att förebygga och göra insatser mot droger och den kriminalitet som följer i dess spår. Det är vi glada för!

Österåkers kommun ser de problem som finns i vad som annars är en idyll. Vi har länge önskat fler poliser till Åkersberga och polismästaren i Roslagens polisdistrikt har lyssnat. Nu lyfts det på alla lock och politiskt är vi överens om att det ska vara mycket svårt att vara kriminell i Österåker! Österåker är inte ensam om att ha mycket droger, det är ett problem över hela landet. Ungdomar tror inte att det är så farligt.

Med skolavslutningar och sommarlov i antågande – då risken är större att man som ungdom testar droger – vill Österåkers kommun lyfta frågan om droger, tala om vad vi gör, berätta vad polisen gör och också uppmärksamma dig på vad du som förälder, släkting, nära vän eller granne kan göra för att motverka detta.

Skolan arbetar förebyggande. Genom kommunens eget Trygg i Österåker arbetar vi med ett samlat grepp över alla förvaltningar med förebyggande åtgärder. Inom socialtjänsten arbetar man med de ungdomar som faktiskt är i fara eller ”trillat dit”. I augusti anställer Österåkers kommun en tryggsamordnare som ska fungera som ”kittet” mellan kommunens olika förvaltningar, föreningslivet, handlare och inte minst Polisen. Vi ska vara medvetna om att de allra flesta ungdomarna i Österåker inte använder droger, men Polisen har registrerat ca 200 ungdomar som prövat eller till och med använder droger. Dessa ungdomar arbetar nu polisen aktivt med, gör hembesök och pratar med ungdomen själv och/eller dennes föräldrar. Detta arbete har redan börjat ge resultat. Kommunala och polisiära insatser i all ära. De räcker en bit, men kan knappast nå ända fram. Detta är något som kräver ett samlat samhälleligt grepp, där var och en kan göra något. Ingen insats är för liten, utom den att luta sig tillbaka och inget göra. Varför inte nattvandra med Rotary och Nattvandra.nu/osteraker? Få ungdomarna att känna sig sedda och skapa en känsla att samhället, du och jag, bryr oss.

Är du själv orolig för din ungdom eller någon nära dig, ring till vår Mini Maria pol i kommunen 08-540 810 00 eller tala med socialtjänsten alternativt Polisen. Vi i kommunen tar detta på allvar, Polisen tar detta på allvar! Alla vill hjälpa till! Från 1 juni har kommunen också en trygghetslinje 0900- 88 80 240. Dit man kan ringa om man har frågor eller synpunkter av trygghetskaraktär. För att komma i kontakt med Polisen ringer du 114 14 i icke brådskande fall eller om det är ett pågående brott kan man alltid ringa nödnumret 112.

Läs kommunens pressmeddelande HÄR och se filmen HÄR. Sprid gärna så mycket du kan!

FLERA
ARTIKLAR