Artikel i tidningen Metro missvisande

Datum

Rättelse maa av tidningen Metros artikel om rikast kommunen i länet, dvs nettotillgångar per invånare. Metro har inte gjort sin research ordentligt. I artikeln skriver man att Österåker har – 2794 kr per invånare. Den siffran stämmer inte. Det korrekta beloppet är -504 kr/invånare. Man skriver vidare i Metro att Sundbyberg skulle vara den enda kommunen i länet som inte har långristiga skulder, stämmer inte det heller. Österåker betalade av sina långfristigaskulder 2010 och slipper därmed räntekostnader och har således en bättre finasiell ställning, exkl. pensionsåtagandet än vad som skrivs i tidningen.
Så, då var det klargjort.

FLERA
ARTIKLAR