Alliansens budget vs oppositionens

Datum

Med en långsiktigt hållbar ekonomisk politik får husehållen det så här;

 

 

 

 

 

Och med oppositionens får hushållen det så här;

FLERA
ARTIKLAR