SKL Kongress i Norrköping

Datum

Kongressen har startat och nyss avslutade vice statsminister Jan Björklund sitt inledningstal. Talet innehåll ingredienser som samarbete över regionsgränser, fördelen  med Förbundet Sveriges kommuner och landsting. Och naturligtvis också Europasamarbetet och påminde oss om Kristallnatten för på dagen 73 år sedan. Han fick också svara på frågor om den nya gymnasieskolan även om tiden var knapp för frågor.

Nu återgår kongressen till att behandla verksamhetsberättelse, motioner och  interpellationer. Det är min första kongress på SKL och reflekterar över de motioner som ställs har stor likhet med de motioner och interpellationer som behandas i riksdag, landsting och kommun. Dvs samma frågor behandlas i olika forum. Här sitter 310 medlemmar med dubbelt så många ombud från hela Sverige och vi ska rösta igenom propositioner och inriktningsmål.

FLERA
ARTIKLAR