Månadsarkiv: november 2011

Mitt bemötande på Oppositionens skuggbudgetar

Fru ordförande, ledamöter och åhörare Jag yrkar avslag till socialdemokraternas budgetförslag. Och anledningen, eller anledningarna till mitt avslagsyrkande tänkte jag redogöra här. Fru ordförande; Den som bara kollar i backspegeln kör oftare i diket. Det är vad socialdemokraterna gör, tittar … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Budgetanförande 28 november – Österåker

Inledningsanförande budget 2012 – Michaela Fletcher Sjöman Fru ordförande, ledamöter och åhörare, Jag yrkar bifall till majoritetens budgetförslag för 2012 och plan för 2013 och 2014. För 10:e året i rad föreslår Alliansen i Österåker en budget tillsammans. En budget … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Alliansens budget vs oppositionens

Med en långsiktigt hållbar ekonomisk politik får husehållen det så här;           Och med oppositionens får hushållen det så här;

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SKL Kongress i Norrköping

Kongressen har startat och nyss avslutade vice statsminister Jan Björklund sitt inledningstal. Talet innehåll ingredienser som samarbete över regionsgränser, fördelen  med Förbundet Sveriges kommuner och landsting. Och naturligtvis också Europasamarbetet och påminde oss om Kristallnatten för på dagen 73 år sedan. Han fick också svara på frågor om den nya gymnasieskolan även om tiden var knapp för frågor. Nu återgår kongressen till att behandla verksamhetsberättelse, motioner och  interpellationer. Det är min första kongress på SKL och reflekterar över de motioner som ställs har stor likhet med de motioner och interpellationer som behandas i riksdag, landsting och kommun. Dvs samma frågor behandlas i olika forum. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Budgetförord 2012

Budgetförord 2012 Österåkers kommun har klarat sig mycket bra i en tid av finansiell oro. Genom att vara  försiktiga i våra prognoser och ta ansvar för ekonomi och politiska satsningar skapar vi  goda förutsättningar inför framtiden. Prognosen förutsätter dock att … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommande vecka

Kommunstyrelse Kommande måndag sammanträder kommunstyrelsen med en diger dagordning. Handlingar ca 5 cm tjocka ska avhandlas med bland annat avfallsplan, avfallsföreskrifter, detaljplan för Östra Kanalstaden Etapp 1, tillsättande av arbetsgrupp för arvoden för  förtroendevalda mandatperioden 2014-2018, svar på motioner och … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar