Klimat och energistrategi i Österåker

Datum

Miljöfrågorna i Österåker står högt på agendan. Vi har nyss I kommunfullmäktige tagit
utan oppositionen, som ville återremittera ärendet) en klimat- och energistrategi för kommunens egna verksamheter och egna bolag. Klimat- och energistrategin är en gedigen strategi med väl formulerade mål, högt uppsatta mål som är nåbara men det krävs arbete för att nå målen. Med hjälp av energimyndigheten har strategin tagits fram och vår uppgift är att vara föregångare i klimatarbetet. Kommunens egna bolag, Armada och Roslagsvatten ligger i framkant har sedan en lång tid tillbaka medvetet och strukturerat arbetat med dessa frågor vilket också hjälper våra egna verksamheter och bidrar till stor del med arbetet. Genom Klimat- och energistrategin samlas och struktureras arbetet mot gemensamma mål och handlingsplaner. Syftet är att kommunens egna verksamheter och bolag ska minska klimatpåverkan och energianvändningen så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv användning av våra resurser.
Oppositionen menar att kommunen även skulle tagit en strategi för ALLA boende och verksamma i Österåker. Enlig dem ska alltså vi politiker bestämma vad du i din vardag ska göra för att minska klimatpåverkan. Vi anser att detta är en början, att vi är föregångare, visar det goda exemplet och att vi inte ska styra (mer än vad som redan görs genom olika beslut och morötter genom riksdagens beslut) hur du i din vardag ska bete dig. Det vi istället gör är att ge dig möjlighet att själv påverka, berätta vad du kan göra för att bidra till minskade utsläpp och miljöpåverkan.

Från årsskiftet möjliggörs också sopsortering genom att sortera matavvfall för hushållen i Österåker. Det innebär att du som vill och kan bidra till miljöarbetet också premieras genom en lägre avfallstaxa. Genom den nya moderna återvinningscentralen kommer det att bli lättare att göra sig av med sina grovsopor och för den som inte har bil finns alltid möjlighet att ringa om hämtning.

I Österåker har vi tex många enskilda v/a anläggningar (vatten och avlopp). Dessa kontrolleras med hjälp av kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet för att säkra att utsläpp och filtration vilket medför en förbättring för miljön. Hela Svinningeområdet får  nu via Roslagsvatten kommunalt vatten och avlopp och fler förnyelseområden är i planerna. Vi byter ut alla belysningspunkter från gammalt till nytt och investerar i gång- och cykelvägar i Österåker.

Kommunens energirådgivning finns för dig att kontakta. Gör ett eget slag för miljön. Lev så klimatsmart du kan.

Vill du veta mer? Kontakta kommunens miljöstrateg, Roslagsvatten och Armada om du bor/verkar i en av Armadas fastigheter.

Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.
John F Kennedy, 20 januari 1961,
håller än och kan med fördel användas på alla plan, landet, kommunen, det egna området, det egna hushållet och familjen.

FLERA
ARTIKLAR