Motion till kommunfullmäktige

Datum

Socialdemokraterna har lagt en motion om att de anser att kommunen ska anställa en
kommunjurist. De lägger många motioner och just den här kommer vi inte att bifalla. De hävdar att kommunen måste ha en sådan. Nja, svarar jag. I dag är det så många ärenden som ska hanteras av kommunkansliet, det kan vara allt från familjerättsliga ärenden, bygglovsärenden, detaljplaner, miljöfrågor, ekonomiska frågor till kommunallagsfrågor. Spörsmålen är så vitt skilda från varandra att EN jurist omöjligen kan alla frågor vilket innebär att man om man anställer en kommunjurist kommer i alla fall att behöva köpa in
tjänster från andra som är specialiserade på just det aktuella området för att få bästa kvalité och kompetens. Vi ser hellre att den specialistkompetens som behövs vid varje enskilt svårare ärende upphandlas. Att hävda att man vill ha ordning och reda är bra så långt, det vill vi alla,  men att ha en stadsjurist som inte kan nyttjas fullt ut är inte att använda pengarna väl. Vi lägger hellre våra skatteintäkter på andra verksamheter. Den borgerliga alliansen effektiviserar för kommuninvånarnas bästa, som skattebetalare ska man få valuta för sina pengar.  Dessutom har kommundirektören nu anställt en ny kanslichef som just råkar vara jurist, så även på det föll den motionen.

FLERA
ARTIKLAR