Månadsarkiv: oktober 2011

Klimat och energistrategi i Österåker

Miljöfrågorna i Österåker står högt på agendan. Vi har nyss I kommunfullmäktige tagit utan oppositionen, som ville återremittera ärendet) en klimat- och energistrategi för kommunens egna verksamheter och egna bolag. Klimat- och energistrategin är en gedigen strategi med väl formulerade mål, högt uppsatta mål som är nåbara men det krävs arbete för att nå målen. Med hjälp av energimyndigheten har strategin tagits fram och vår uppgift är att vara föregångare i klimatarbetet. Kommunens egna bolag, Armada och Roslagsvatten ligger i framkant har sedan en lång tid tillbaka medvetet och strukturerat arbetat med dessa frågor vilket också hjälper våra egna verksamheter och bidrar till stor del med … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Motion till kommunfullmäktige

Socialdemokraterna har lagt en motion om att de anser att kommunen ska anställa en  kommunjurist. De lägger många motioner och just den här kommer vi inte att bifalla. De hävdar att kommunen måste ha en sådan. Nja, svarar jag. I dag är det så många ärenden som ska hanteras av kommunkansliet, det kan vara allt från familjerättsliga ärenden, bygglovsärenden, detaljplaner, miljöfrågor, ekonomiska frågor till kommunallagsfrågor. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad har du bestämt Mamma?

I somras frågade min då 7-åriga dotter; Men Mamma, vad har du bestämt egentligen?  Frågan är helt berättigad och fick mig att tänka till. Ja, svarade jag, vad har vi bestämt?! Spontant svarade jag; Ja vi har bestämt att inte köpa konst för 10 mkr, vi har bestämt oss för att bli länets bästa skolkommun, att ha en hög och god kvalitet inom omsorg för äldre och funktionshindrade, att vara bäst på service genom att svara på frågor korrekt, hantera ärenden och inte minst bemötande och … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Senaste kommunfullmäktige

Först, det var mycket länge sedan jag skrev, bättring på väg? Senaste kommunfullmäktige blev till två dagar eftersom det var många ärenden som inte hanns med under måndagens ordinarie sammanträde. Delårsbokslutet som visar en prognos för årets resultat med ett överskott. Här ville oppositionspartierna att vi skulle ta av överskottet för att öka driftkostnaderna. Vårt svar är att majoriteten tar ansvar för nutid och framtid. Att tillskapa sig ökade driftskostnader för att man råkar ha överskott i kassan ett år ger inte en långsiktig och hållbar ekonomi och för verksamheterna resulterar det … Läs mer

Publicerat i Kommunfullmäktige | Lämna en kommentar