Sammanfattning av min första tid…

Datum

Mitt i sommaren

Att skriva nyhetsbrev eller reflektioner mitt i sommaren…är det vad man vill läsa? Kanske inte, men lätt att skriva då inspirationen och inte minst tiden medger att skriva. Detta nyhetsbrev blir mer en sammanfattning av vintern och våren och mina första sex månader.

Jag tillträdde som kommunalråd för moderaterna och kommunstyrelsens ordförande i Österåker den 1 januari 2011 och var redan på kontoret den dagen. Inte direkt för att jobba men mer för att installera mig trots att jag bara flyttade ett par rum bort.

Den 10 januari var den egentligt första arbetsdagen för alla i Alceahuset efter julledigheten. Samma kväll var det också mitt första kommunstyrelsesammanträde med mig som ordförande för detsamma. På eftermiddagen kom oppositionsrådet, som också var nytillträdd upp till mig och hade
funderingar på det arvodet hon skulle erhålla (summan var för låg ansåg hon), som arvodesgruppen lagt fram som förslag till kvällen sammanträde.

Arvodesgruppen ja… i den bästa av världar hade det varit mycket lämpligt om den gruppen hade arbetat långt innan någon av de som skulle besitta några som helst poster, långt innan dessa personer ens var påtänkta att kandidera. Men det var inte i den bästa av världar, eller snarare det skulle senare visa sig inte vara den bästa världen.

Det blev en rivstart den första delen av mitt första halvår. Svt ABC och TV4 var flitiga besökare i Alceahuset och på de första tre fullmäktigesammanträdena fanns de på plats, framför, över axeln eller bakom mig. I april genomfördes också beslutet att inte köpa konst för 10 mkr. Det var ett enhälligt (en ledamot deltog ej i beslutet – se protokoll från fullmäktige HÄR) beslut som togs av fullmäktige den 11 april, att upphäva beslutet från den 8 november, dvs det beslut som fanns som en så kallad ”att sats” i budgeten. Anledningarna var flera att vi i den nya alliansledningen som tillträdde efter årsskiftet och frågan togs upp redan på våra första möten i början av januari.  Visst finns det de som tycker att konsten skulle ha inhandlats av kommunen, att det belsut vi tog var citat, korkat, slut citat, att kommunen skulle förbinda sig att inte splittra samlingen, att kommunen ska äga och förvalta en konstsamling. Det är egentligen inget konstigt med det, sådant sker redan idag i många kommuner. Å andra sidan är det kommuner som görs precis som vi nu gjort nämligen att inte köpa eller förvalta konst.

Utöver detta har vi i alliansen också kunnat arbeta politiskt. Tack vare våra förvaltnignar och de som är experter för vi Österåker framåt. Vi började med något som aldrig tidigare har skett nämligen att ta fram inriktningsmål för kommunfullmäktige. Dessa fyra, historiska inriktningsmål, är utöver eller i tillägg till den alliansöverenskommelse vi antagit. Alliansens överenskommelse antogs i fullmäktige där alla alliansens fem partiledare skrev under efter överläggningar och förhandlingar oss emellan. Denna överenskommelse är till för att vi ska kunna ha den att luta oss tillbaka mot under mandatperioden för att veta vilken politik vi vill föra. En överenskommelse
gäller så klart och är man överens om att inte genomföra något i den överenskommelsen ja… då är det ett gemensamt beslut, inget konstigt alls. Syftar just nu på det beslut som kritiserats av några internt, nämligen att vi ingår i Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Läs mer om det
beslutet och varför HÄR och HÄR.

Som sagt de fyra inriktningsmålen eller de fyra prioriterade områdena, som vi antagit i fullmäktige är: 

 • Ekonomi i balans – En förutsättning. Nu gäller det att hålla hårt i plånboken
  om vi ska klara de utmaningar som ligger i framtiden. De närmaste två åren
  ser bra ut i kommunens prognoser men trenden är neråtgående och att dra på
  sig ökade driftskostnader kräver att vi är riktigt säkra på att det är
  just den ökningen som den mest effektiva för ökad kvalité, högre resultat
  eller vad det kan vara. Vi är nu skuldfria och har fått en A-lisens för
  skötsel av ekonomin i Österåker och den A-lisensen vill vi självklart ha
  kvar. Den visar att vi tar ansvar och levererar. Visst kan vi ta nya lån
  men då ska det vara för nödvändiga investeringar som gynnar alla, både
  nuvarande och kommande invånare.
 • Länets bästa skolkommun – Vår uppgift är att tala om VAD vi vill uppnå och
  HUR ska våra, alla våra, skolor bli bäst i länet. Vilka är kriterierna? En
  handlingsplan måste självklart tas fram och det görs först och främst inom
  berörd förvaltning / kontor för att sedan beslutas och antas i samma
  nämnd.
 • Hög kvalitet i omsorg om äldre och funktionshindrade – Vi har idag en god
  omsorg om äldre och funktionshindrade men nu ska vi också arbeta mer
  inkluderande med de som är i behov av våra tjänster och med det stora och
  unika projekt där Österåker är initiativtagare i Äldreliv Nordost. Vår
  uppgift är att säkerställa att välfärdstjänsterna finns och vem det är som
  levererar är inte det viktiga bara det håller en god och hög kvaitet.
 • Bäst på service – Det handlar om all typ av kommunal service, allt från
  kundbemötande till infrastruktur som vi ansvarar för och som du som
  kommuninvånare kan kräva av oss som planerar för nu och för framtiden. Du
  som invånare, företagare eller besökare ska uppleva inte bara ett gott
  bemötande utan också få svar på dina funderingar snabbt.

Utöver detta har jag varit med på diverse möten i både skärgårdsråd (både lokalt och regionalt), näringslivsråd nordost kommunernas samarbete, KSL Kommunförbundet Stockholms län, SKL Sveriges kommuner och Landsting, Mälartinget, Stockholm Business Alliance med mycket mer. Samtidigt alla möten i kommunen som ibland handlar om att släcka en brand eller två och allt som oftast om framtiden. Jag har haft möjlighet att prioritera att besöka verksamheter både i egen regi och i alternativ regi. Många skolor och arbetslags-träffar vilka alla har varit nyttiga och givande.

Ett av mina egna mål  med mitt uppdrag är att allt som görs ska vara transparant dvs. tydligt för
alla att ta del av våra beslutsvägar och de underlag vi har till vår hjälp att komma fram till beslut. Det vi gör både som politiker men också som anställda tjänstemän ska följa de lagar som finns. Detta är klart och tydligt uttryckt till ledningsgruppen i kommunen som består av våra  förvaltningschefer. Och som jag skrev HÄR om att Österåkers ska vara en attraktiv arbetsgivare för att också vi ska stå oss i konkurrensen om de bästa medarbetarna som i sin tur kan ge den bästa servicen till de som betalar oss, Österåkers kommuninvånare.

Trots det, som tidigare har refererats till som en mardrömslik start, har jag nu efter en tid landat i en lärorik start. Det gav mig bland annat möjlighet att inbjuda till dialog genom att ha öppet hus. Jag är i min roll som vald till ordförande i kommunstyrelsen företrädare för alla invånare och inte bara moderaterna eller alliansen utan alla. Dessa öppna hus på nya biblioteket har varit givande och lärorika vilket gör att jag kommer att fortsätta med dessa möten på något sätt i höst. Nu startar vi också medborgardialog på allvar. Det märks redan på vår hemsida som nu möjliggör att kommentera och ge synpunkter direkt. Vår kommunikationsavdelning arbetar ständigt med nya sätt att kommunicera. Det jag (och fler med mig) dock saknar är att vi i kommunstyrelsen inte har större rådighet över planer och exploateringar, dvs hela samhällsplaneringen. Det överlämnades genom reglementsförändringar strax före årsskiftet till det som nu blivit det som refereras till en sk ”supernämnd”. Vi har som uppdrag att se över alla de nya nämnderna både  samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och Utbildningsnämnden som blivit två mycket stora och inte minst där mycket viktiga frågor och beslut hanteras. Då är det viktigt att vi alla känner oss delaktiga i processer och ärenden. Nu har vi i alliansens kommit överens, i kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommunstyrelsen, om att inte ingå i SRMH. Det resulterar i att vi återupprättar Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåker, tar tillbaka bland annat planfrågorna till  kommunstyrelsen och konsekvensen blir då att byggnadsnämnden återupprättas som tidigare. HÄR kan du läsa om varför. Jag har också fått möjligheten att vara med och anställa en ny  kommundirektör. I mitten av augusti (bara en månad kvar)  börjar vår nya kommundirektör
Karin Proos. Det ser jag mycket fram emot. Karin kommer närmast från Uppsala Stad och jag har stora förhoppningar om hennes förmåga att utveckla skärgårdskommunen Österåker tillsammans med alla andra ca 1800 medarbetare i Österåker. Karin och jag har redan hunnit prata en del om vad vi vill genomföra och det kommer att genomföras redan under hösten. Av uppenbara skäl är det inte vi heltids- eller fritidspolitiker som ska ansvara för allt det dagliga. Vi är så många färre för det första, vi är inte experter på alla områden och ska heller inte vara det och vår uppgift är att vara medborgarföreträdare och inte personalföreträdare. Att i första hand vara medborgarföreträdare innebär inte att vi inte ska arbeta för att bli en god arbetsgivare för det gynnar till slut våra kunder dvs våra kommuninvånare, de som betalar allas våra löner. Kommundirektören och dennes
ledningsgrupp är organisationsföreträdare dvs företräder organisationen och svarar för hur organisationen och dess medarbetare arbetar för kunderna det vill säga alla kommuninvånare, förtagare och besökare.

Lång summering av första sex månaderna som naturligtvis inte bara har varit arbete även om den största delen av min vakna (och ofta också annan tid) tid har handlat om arbete.
Familjen har stöttat hela tiden, utan makens, föräldrar, svärföräldrar och bästa vänner hade
det inte alls fungerat som det har gjort.Av någon anledning verkar det som om allt kommer på en gång. När det är extremt mycket arbete är det också extremt mycket i övrigt. Det har varit allt från hjärtinfarkt i familjen, spädbarnsbegravning till sjuka barn (det är ju inget ovanligt men oron finns ju alltid), men på något vis går det, på något vis har det ändå gått.

Reflektionerna och slutsatserna efter denna period är bland annat att allt ska vara transparant, tydliga beslutsunderlag där alla känner sig delaktiga i vilka beslut som tas. Jag ska bli bättre på att fördela min tid, jag ska bli bättre på att delegera och jag ska absolut bli ännu bättre på att lyssna.

Jag ser så mycket fram emot hösten och hela mandatperioden, att tillsammans med moderaterna, alliansen, fullmäktige och våra tjänstemän föra Österåker framåt. Jag är så lyckligt lottad att jag fått denna chans, möjlighet att vara med och påverka Österåker nu och i framtiden. Igen tack till alla er som valde att kryssa mig, rösta moderat och allians. TACK!

Med förhoppning om en varm, skön och ledig sommar.

/ Michaela

FLERA
ARTIKLAR