Sista ruschen inför sommaren

Datum

Idag har vi både haft AU (kommunstyrelsens arbetsutskott) och kommer under dagen även avklara KS (kommunstyrelse) samt KF (kommunfullmäktige). Ordning för dessa möten räknas i s k tåg. I början av året räknar man tåg 1 och sedan fortsätter de under året. Eftersom tågen går in i varandra så är det väldigt praktiskt att ha dessa numreringar så man vet i vilken turordning vilket möte ska hållas.
Först hålls AU sen KS och sist KF, däremellan sker förberedande möten av olika förslag med olika lång intervaller emellan. Idag hålls AU inför KS i augusti samt ett extra KS inför KF ikväll.

På AU idag fattade vi beslut om att se över trafikanordningen för skolor och förskolor vid Tråsättraskolan och Bergsättraskolan, där har många föräldrar hört av sig ang trafiksituationen utanför skolorna med anledning av den nya Bergsättraskolan som invigdes i augusti 2010. Uppdraget var att se över förutsättningar för förbättringar/förändringar av befintliga vägabslutningar.

Vi har även givit uppdrag att utreda en pengfinansierad biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet (som de har infört i Nacka och Upplands Väsby). Det innebär att biblioteket och fritidsgårdarna får betalt efter antal besökare bland annat. Detta för att öka valfriheten och inte minst tillgängligheten för våra kommuninvånare.

Idag har också givit uppdrag att utreda Aspergerverksamheten. Är det så att fler barn diagnostiseras med bland annat Asperger ska vi se över möjligheterna att starta ytterligare klasser om det finns behov.

På vårt extra kommunstyrelsesammanträde tog vi beslut om en ny nämndsorganisation då vår tidigare ambition och beslut om att ingå i södra roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd, (SRMH) uteblivit. Till en början var tanken med SRMH att det skulle vara en stor nämnd rör hela södra roslagen dör Vaxholm, Täby Vallentuna, Norrtälje och vi skulle ingå. Det skulle bli stora samordningsvinster och en möjlighet till ökad kompetensförsörjning av personal. I dagläget ingår endast Täby och Vaxholm i SRMH och bland annat av den anledningen beslutade vi nu att inte ingå i denna gemensamma nämnd. Samtidigt som vi nu tagit detta beslut återinrättar vi miljö- och hälsoskyddsnämnd i Österåker samt att ta tillbaka plan- och exploateringsärenden till kommunstyrelsen och vilket resulterar i att också byggnadsnämnden återuppstår. Detta togs i politisk enighet, utan diskussioner, på kommunstyrelsen den 20 juni.

Nu befinner jag mig på kommunfullmäktige och avslutar här för att återkomma inom kort.

FLERA
ARTIKLAR