Summerar och reflekterar

Datum

Har äntligen funnit ro och inte minst tiden att faktiskt summera och reflektera över det snart tillryggalagda första halvår.

Stay tuned – inom kort kommer mina reflektioner över min första tid och tankar för framtiden.

FLERA
ARTIKLAR