Rösta moderat i Österåker

Datum

Varje kväll fram till valdagen är vi ute och möter väljare och söker information om vad du tycker är viktigt för Österåker. Skolan är utan tvekan den viktigaste frågan. Vi satsar på skolan!

I Österåker ska skolorna vara så bra att alla elever kan bli godkända i alla ämnen. Vi kommer därför att höja skolpengen för att bl.a. bättre ta vara på de möjligheter som IT-tekniken ger. Vi kommer också att satsa extra resurser på elever i behov av särskilt stöd så att alla verkligen får chansen att klara skolan med godkända betyg. Och valfriheten slår vi fortsatt vakt om.

Det är många frågor som är viktiga för moderaterna och för oss som bor och verkar i Österåker men skolan är den högst prioriterade.  Utan inbördes rangordning kommer tryggheten i vardagen.

För oss är kunskap, frihet och trygghet grundläggande värdeord inom skola och barnomsorg. Föräldrarna bär ansvaret för att ge sina barn en god uppfostran och en god start i livet. Därför är det som förälder ett stort steg att överlåta den dagliga omsorgen av sina barn till utomstående. Föräldrar ska känna sig trygga med den verksamhet som barnomsorgen eller förskoleverksamheten erbjuder. Hög kvalitet är en förutsättning för tryggheten.

Genom ett varierat utbud av förskola, familjedaghem, öppen förskola och andra alternativ som ges samma förutsättningar, ges det möjlighet att få en god barnomsorg. I Österåker finns idag möjligheten att via vårdnadsbidrag förlänga sin föräldraledighet eller låta någon annan genom samma bidrag ta hand om sina barn. Föräldrarna är de som bäst kan avgöra vem som kan ge just deras barn en bra barnomsorg med god kvalité.

Och inte minst, utan en förutsättning för att det ovan nämnda ska fungera är en ekonomi i balans. Sedan 2002 har alliansen i Österåker med moderaterna som det ledande partiet tagit ansvar för dina skattepengar.

Vi söker ditt förtroende att fortsätta ge dig valuta för dina pengar och ta ansvar för en trygg framtid med en stabil ekonomi.

Rösta på moderaterna och kryssa gärna nr 1. på valsedeln till kommunfullmäktige – Kryssa Michaela!

FLERA
ARTIKLAR