Detta går vi till val på!

Datum

Nedan följer 5 st huvudpunkter med vilka vi går till val på:

Välfärden är prioriterad

1. Skolan -Vi satsar på skolan genom att öka skolpengen.
Samtidigt gör vi extra satsningar på barn i behov av särskilt stöd . Vi utbildar fler barnskötare till förskollärare.

2. Sänkt skatt för ökad välfärd
Regeringen har genomfört flera skattesänkningar. Och fler kommer när ekonomin tillåter. Också landstinget och kommunen har sänkt skatten. Vårt mål är att gå vidare med en sänkning om 50 öre under kommande mandatperiod.  Att sätta upp mål  nödvändigt, utan mål blir det ingenting.

3. Trygga medborgare
Det är tryggt att bo i Österåker. Men alla upplever det inte så. Därför förbättrar vi den gemensamma miljön och gör den tryggare så att fler ska vilja vara ute även när det blir mörkt ute. Ju fler som är ute desto tryggare kommer det att kännas. Till detta kommer satsningar på bra förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. Och fler poliser på gator och torg.

4. Skärgården och miljön
Skärgården ska utvecklas och det ska vara möjligt att bo och verka i både skärgård och glesbyggd.  Dock ska människor själva välja var de vill bo och kunna välja vilken typ av omsorg eller service man själv önskar.
För oss som skärgårdskommun värnar vi miljön och vårt största åtagande är att koppla upp omvandlingsområden och nya områden till kommunalt vatten och avlopp. Detta är avsevärt den största satsningen på miljön och Östersjön vi gör. Samtidigt har vi inom kort en Grönplan som ska antas där särskilda områden med speciella nyckelbiotoper och områden med stor biologisk mångfald ska pekas ut.

5. Ordning på ekonomin
Med hårt arbete har vi fått god ordnig på kommunens tidigare dåliga ekonomi. Därför kan vi nu arbeta vidare med att höja kvalitén i alla verksamheter. Nu blir det avgiftsfria trygghetslarm för dom äldreoch fler förskollärare i förskolan. Våra löften ska genomföras med bibehållen kontroll över ekonomin. Vi lovar inte allt åt alla. Men vi håller vad vi lovar.

Kom gärna förbi i vår valstuga och berätta vad du tycker är viktigt. Vi finns där varje dag.

FLERA
ARTIKLAR