Dagens citat 12 aug

Datum

”Vi glömmer gärna våra fel när ingen annan känner till dem”
källa: Francois de la Rochefoucauld

FLERA
ARTIKLAR