Bevisat!…NOT

Datum

Nu har Sveriges (i min mening) sämsta tidning (numera referas till SST) bevisat att Littorin har utfört en brottslig handling. Ett telnr till en förskola som tidigare tillhörde Littorin! Där satt den! Bevisbördan är helt klar! OBS ironi.

Jag känner inte den tidigare arbetsmarknadsministern och jag kan alltså inte sia om vilken typ av person han är och hävda att han aldrig skulle göra något  sådant för jag vet inte. Inte heller vet Sveriges sämsta tidning annat än att de påstår att de skulle ha bevis trots att ”Anna” själv inte anmält fallet. Hur vet SST? Vilka kontakter har de med ”Anna” finns någon annan i ”Annas” dator? SST har nu tagit på sig rollen som domstol och bödel och visst är det lätt att ta till konspiratoriska tankar som att SST vill ha en annan majoritet och det går just nu så bra för Alliansregeringen att de tar till vilka knep som helt. Jo jag håller med det är lite väl lågt i så fall….

FLERA
ARTIKLAR