Fredrik i Almedalen

Datum

Bara lovord från Almedalen om Fredriks tal och framförande. Fast ja gär lite förvånad att alla är så överraskade över hans så kallade nya retorik, enligt min mening har han alltid varit så här bra!  SvD skriver att han
Aftonbladets Elaine Bergqvist resenserar Fredriks tal med orden; Lysande, aldrig sett honom så tidigare och hög trovärdighet.

Fredrik inledde med att tala om tre huvudpunkter för moderaternas valkampanj
1. Det blir inga ytterligareskattesänkningar för 2011 om Alliansens sitter kvar.
2.  Krafterna ska gå till välfärdens kärna samt till skattesänkningar till pensionärerna.
3. Därutöver jag mobilisera all energi och kraft på att stoppa De rödgrönas skattehöjningar.

”Allmänintresset går ALLTID före särintresset. Vi går inte i särintressenas ledband vi ska utvecklas att stå upp för allmänintresset.  Vi tänker som medborgare,, vem är beredd att ta långsiktigt ansvar, att finna balans i sina åtaganden, vara måttfull med skattebetalarnas pengar och se till hela Sveriges intresse.”

Vidare talade han om de rödgrönas alla skattehöjningar som kommer med en ny regering.
Pensionärsskatt, ungdomsskatt, kvinnosskatt, kilometerskatt, förmögenhetsskatt (eller skatt på förmögna = vanliga svenskar) och återinförande av fastighetsskatten mm.

Det spelar roll hur man sätter allmänintresset före särintresset, det spelar roll hur man hanterar ekonomin. När alliansens tiltträdde 2006 hade Sverige samma statsskuld som Storbritannien (drygt 45%), därefter har Storbritannien fördubblat sin statsskuld, fler länder har både tre- och femdubblat sina skulder och skuldsatt sina medborgare. Sverige har gått det andra hållet, vi har lägre statsskuld än 2006.

SvD 1, SvD 2, SvD 3, DN 1,

FLERA
ARTIKLAR