Vad handlar det egentligen om?

Datum

Lotta Holmgren (M) ställer sig frågande till nivån på de politiska frågorna i vår kommun. Jag är mer än benägen att hålla med henne. Men vad handlar det om egentligen? Det handlar om en samling äldre herrar som troligen har för lite att göra och kanske dessutom inte gillar att en kvinna (Läs: Ingela Gardner Sundström) är mer skärpt*) än de själva
Det som förvånar mig är att man väljer att i lokalpressen gå ut och förtala varandra (de är ju faktiskt moderater).  Då handlar det om något annat!  Jag är också övertygad om att deras agenda inom  kort kommer att ändra fokus.  Dessvärre lär vi få leva med dessa herrar och deras sätt att föra politik(?), det viktiga är att inte falla i samma grop utan att med kommuninvånarnas bästa i siktet föra Framtidskommunen Österåker framåt genom väljarnas förtroende.

Men det återstår att se var herrarnas hinkar och spadar slängs nästa gång.  Lottas fråga är relevant. Är det sandlåda eller?

*) Mer skärpt, mer slipad, kunnig om det sk politiska spelet. Detta behöver ej betyda att det enbart är goda egenskaper.

FLERA
ARTIKLAR