Sista KF före valet

Datum

är nu avklarat och med sina 15 ärenden på dagordnignen lyckades vi i alla fall hålla på till 21:30. Det var ärendena Täljöviken Näsängen och en interpellation till ordförande i produktionsstyrelsen som tog tiden.  Ärendet Täljöviken – Näsängen är ett planprogram för området där handlingarna visar på exempel på hur det kan komma att se ut. Efter planprogrammet är taget ges nu uppdraget till samhällsbyggnadsförvaltnignen att påbörja detaljplaneringen för området.

Det kommenterades att invånarena i Österåker inte vill ha denna exploatering där jag påpekade att vi som fritidspolitiker ska planera för framtiden. Då (V) orerade om att det är dagens väljare som valt oss. Ja inte är det morgondagens väljare som valde oss 2006.  Vår uppfigt är att planera för framtiden och se till att våra kärnverksamheter kvalitetssäkras idag.

Det var trots de ibland långa diskussionerna ett bra KF. Tackar till alla och trevlig sommar.

FLERA
ARTIKLAR