Småföretagare har ingen rättssäkerhet

Datum

Efter att ha läst P J Anders Linders söndagskrönika inser jag att det finns fler. En man som tidigare har varit småföretagare och plötsligt blivit skönstaxerad för att skatteverket ansåg utan bevisning att han skulle ha sålt mer än han hade gjort. Misstanken (misstanken, inget bevis) var då att han skulle ha arbetat svart. Problemet är att man som småföretagare inte har något att sätta emot. Ofta eller kanske oftast väljer småföretagaren att lägga ner. Precis som P J skriver ska man som småföretagare stå för fiolerna medan skatteverket på betald arbetstid (skattebetalarnas bekostnad) driva processen vidare TROTS att tingsrätten har kommit med en dom.
Detta får inte ske. Här är en oehröt viktigt fråga för alliansen att ta i. Maud vill att vi startar fler företag att fler blir företagare men att riskera att bli misstänkt och därmed gå i konkurs eftersom möjligheterna till att ingå en process som egenföretagare är mycket små om än obefintliga.

Det bör inte vara möjligt för myndigheter att överklaga andra re högmyndigheters beslut/domar.  Detta måste framgår tycligt att den politiska lednignen. Att en kommunal myndighet ger avslag på en begäran om alkoholtillstånd och restaratören/näringsidkaren/företagaren överklagar till högre instans SKA det inte vara OK för den kommunala myndigheten att överklaga den högre instansens beslut.

FLERA
ARTIKLAR