(S) tog i ordentligt…

Datum

(S) i Österåkers första namn höll första-maj tal  på torget i Åkersberga. Av bilderna att döma som visades i tidningen Kanalen var det en mager skara (S) på plats och frågan är om det var några andra utöver dessa. Men det är inte det jag tänkte tala om, alla kan vi ha otur med vädret och hur marknadsföringen av mötet har nått gemene man/kvinna.

Jag vill hellre tala om vad hon sa i sitt tal som i sin helhet kan läsas HÄR.
Detta tal är signifikativt för Furustrands retorik. När jag läste talet fick jag en flash-back till Palmes tid och hans sätt att tala eller ett igenkännande från Magnus och Brasses Barnombudsmannen . Knappast smickrande i min mening kanske snarare lite humor.

Varken hos (S) eller hos Furustrand har det skett några förändringar sedan hedenhös. Det andra som slog mig är hur hon refererar till (S) Österåker som ”Möjligheternas Österåker”. Det var vår rubrik på vårt handlingsprogram för valet 2006, så där är vi överens! Österåker har fantastiska möjligheter.
Men det som verkligen är skrämmande är retoriken igen. En vilja till att förändra finns kanske men den bygger på att tala om hur förfärligt det är i våra verksamheter i skolan och inom äldrevården. Men den viljan till förändring handlar om i deras senaste skuggbudget om en skattehöjning på 1 kr och 50 öre mer per hundralapp för varje kommuninvånare. För Österåkersborna är kommunalskatten den avsevärt största skatten.  Och inte minst för pensionärerna som drabbas extra hårt av höjningar av kommunalskatten. Till det kan vi också lägga att (S) på riksplanet inte tänker sänka skatten för pensionärer men jämna ut skillnaderna mellan pensionärer och de som arbetar.

För mig och för oss moderater i Österåker handlar det om att låta varje människa själv få välja. Vår politik utgår från att varje människa är unik och har rätt att utforma sitt liv efter sina egna behov och förutsättningar. Varje människa kan dock behöva stöd i olika faser av livet om man drabbas av situationer där den egna förmågan inte räcker till.

Furustrand avslutar sitt första-maj tal med: Vi räds inte att ta ut den skatt som behövs…..” Om inget annat så är det detta väljarna ska komma ihåg. 1995 höjdes skatten med 1,25 kr och det året, och endast det året hade man ett + resultat sedan blev det minus igen.

Jag avslutar med att säga att skolan är den viktigaste frågan för oss, ordning och reda, en modern skola där eleverna får kunskap för framtiden och där Österåkers skolor ska ligga i topp i länet. Våra vägar dit är olika. För (S) handlar det bara om mer pengar, för oss handlar det om mycket mer. Tydliga nyckeltal ska tala om hur våra skolor ligger till. Kanske inte alltid är lärarförbundets ranking som är den mest talande för elevernas resultat, vilket är den viktigaste parametern vi har. Det är väl ändå resultaten som räkans?

FLERA
ARTIKLAR