Jag kandiderar! Framtidskommunen Österåker

Datum

Som valsedelns nr 1 kandiderar till kommunfullmäktige för moderaterna i Österåker och söker ditt förtroende för detta.  Tillsammans med 50 stycken andra kompetenta, nya som gamla,  yngre och äldre vill vi ta ansvar för Österåkers nutid och framtid.

Visionen är:
Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass

Utöver denna övergripande vision är mina prioriterade områden:
* Skola – Skolan är en sk hygienfaltor. Vi ska vara en attraktiv skolkommun, däår nyckeltal som elevernas resultat är det högsta mätbara. Målet är att alla elever som går ut 9:an ska ha minst godkänt i alla ämnen och delmålet minst godkänt i kärnämnena, svenska, engelska och matematik.
* Trygghet (däri ingår, trygghet som äldre i Österåker, trygghet som yngre. I Österåker är vi jämförelsevis en trygg kommun men undersökningar visar att kommunivånare upplever sig mindre trygga).
* Ekonomi – Övergripande för alla våra kärnverksamheter är att ha en ekonomi i balans, att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och ge valtua för dessa pengarna. En låg kommunalskatt ökar Österåkersbornas frihet att välja hur man vill leva sina liv, därför vill vi arbeta för en fortsatt sänkning när kommunens ekonomi tillåter.

och utan rangordning följer;  Österåkers utveckling inom nya bostadsområden, infrastruktur och trafikplanering där samarbetet med Trafikverket är avgörande för hur Trafikverkets vägar underhålls och planeras. Miljöansvaret är stort och för Österåkers del handlar det om att följa de av kommunfulmäktige antagna miljömålen HÄR.

Vår politik utgår från att varje människa är unik och har rätt att utforma sitt liv efter sina egna behov och förutsättningar. Varje människa kan dock behöva stöd i olika faser av livet om man drabbas av situationer där den egna förmågan inte räcker till och då finns ett gemensamt ansvar.
För att veta mer om mig och vad jag står för läs HÄR, HÄR, HÄR ochmin tidigare blogg HÄR.

Du är mer än välkommen att kommentera och diskutera dina synpunkter för möjligheterna med framtidskommunen Österåker.

FLERA
ARTIKLAR