Valrörelsen har startat!

Datum

Jag gillar valrörelse! Det är en speciell känsla med att allt sker nu och allt ska också ske direkt. Det är snabba ryck och alltid roligt att träffa väljare. Som listetta för moderaterna i Österåker kommer jag att arbeta hårt och mycket för moderaterna i Österåker, moderaterna i landstinget och moderaterna på riks. Första namnen från Österåker på de olika valsedlarna är jag själv i kommunen, Jan Olov Sundström i landstinget och Eliza Roszkowska Öberg till riksdagen.
Vi som kandiderar och finns med på olika valsedlar har inte bara viljan men också skrivit under att vi ska arbeta för moderat valseger och det kan handla om allt från att fixa kaffe till att tala i radio till att knackadörr och framförallt att det sker på det sätt man själv är bekväm.

Skolan viktigast!
Inte bara för att jag är småbarnsförälder själv utan också för att jag anser att skolan är en av våra viktigaste verksamheter.  Det är en sk hygienfaktor. Vi har bra, mycket bra verksamheter i Österåker och naturligtvis kan allt bli bättre. Ibland har vi dock emot oss ett oförtjänt dåligt rykte. Skolorna presterar väl. Se bild nedan utvecklingen sedan 1998.
Jag kommer att arbeta för att vi ska känna stolthet för våra verksamheter som förskola, skola och omsorgen. Alltid med individens bästa för ögonen. Jag ska arbeta för att kommunen utvecklas till den potential som Ösateråker har med natur och skärgård som skall fortsätta att göras tillgänglig, där kommunal service håller jämna steg med utvecklingen och alltid med ansvar för ekonomin.

Just nu pågår arbetet inom moderaterna att ta fram ett handlingsprogram för kommande mandatperiod 2010-2014 och inriktning för framtiden. Vi vill vara tydliga med vad vi lovar och vad vi vill genomföra för att förbättra och förenklar för Dig som kommuninvånare och väljare.

Vår trygghet
Att känna sig trygg i sitt område eller när man går hem från stationen efter mörkrets inbrott är en mycket viktig del för att vi ska trivas och utvecklas och sinte minst för stoltheten för kommunen i stort. Vi ska fortsätta på den inslagna banan där tryggheten står i fokus. Med bättre belysning, säkrare promenadstråk och cykelvägar där träd planteras istället för buskar som skymmer sikten coh inte minst med fler poliser i tjänst. Alliansen i regeringen har hittills tillsatt  fler poliser än de som förr hade regeringsmaketen gjorde på många år. Vi får naturligtvis i Österåker del av den kakan.

Samhälsutvecklingen, miljö och idrottsförenignear behöver inte ta ut varandra. Jag återkommer med mina tankar kring detta.

FLERA
ARTIKLAR