Det sker i Österåker –

Datum

Det är i Österåker det händer! Bara ett axplock av allt bra som sker och då inte enbart i kommunal regi. Nästa helg startar mässan EXPO Nordost som pågår under dagarna tre och förväntas ta emot 5000 besökare, Kanalstaden där den Östra delen nu ställs ut på samråd. Det blir 300 nya lägenheter, butiker, restauranger och strandpromenad. Kanalstaden blir en unik och attraktiv ”stadsdel” både för oss som redan bor i kommunen och för blivande kommuninvånare och besökare. Nytt med den planen som nu föreligger är att idrottsplatsen, tennisbanor och den intilliggande tennishallen inte bebyggs.

FLERA
ARTIKLAR