EXPO Nordost

Datum

I Österåker samlas över etthundra utställare och förhoppningen är att det drar över 5000 besökare helgen den 7, 8 och 9 maj till Röllingby idrottshall. Mässan riktar sig främst mot företagarsektorn men alla är välkomna. Även moderaterna i Österåker, Vallentuna, Täby och Vaxholm finns på plats för att lyssna och svara på frågor. Vi kommer dessutom att få möjlighet att från scenen lyssna till de fyra Kommunstyrelseordföranden från de ovan nämnda kommunerna, Ingela Gardner Sundström, Örjan Lid, Per Mosseby och Leif Gripestam under fredagen. Det samarbete Nordost kommunerna idag har för att på bästa sätt tillgodose den expansion våra kommuner står inför som förortskommuner till Stockholm, för att förenkla för företag att etablera sig för infrastruktur förbättringar i regionen. Till det hoppas vi på lördagen den 8 maj kunna välkomna Christer G. Wennerholm, trafiklandstingsråd som kommer att prata kommunikationer och vilka inverteringar och förbättringar som sker i vår region som också underlättare för företagarna och invånare. Kanske kan vi också toppa dagen med en justitieminister och eller en europaparlamentariker. Idagsläget har vi dessvärre inte fått besked, återkommer med stor rubrik om så blir fallet.
Se även länken till EXPO Nordost för mer information och vilka utställarna är.

FLERA
ARTIKLAR