Moderaternas Rikskonferens #krix

Datum

För femte gången har jag nu fått nöjet att vara med på moderaternas kommunala rikskonferens som denna gång gick av stapeln i Göteborg. Varje år slås rekord i deltagande moderater och såväl även i år med över 2000 deltagare och 251 av Sveriges 290 kommuner representerade. Träffade ett par förtroendevalda från Perstorp som med sina 35 melemmar ska försöka erövra Perstorp som av gammal hävd är s-märkt. Innan jag går in på innehållet vill jag ge en eloge till organisatörerna som lyckas med att alla desa drygt 2000 personerna får rätt deltagarinfomration och ge service till de som ev vill byta seminarium och så vidare…. Allt flöt helt prickfritt och välorganiserat.
Jag anlände med Kampanjtåget från Stockholm till Göteborg i torsdags och tågresan resulterade i många trevliga och nya bekantskaper med bland annats Anders Borgs nye statsekreterare Hans Lindblad med två månader på sin post.Charlotte Norström som ordförande i kommunalasamrådsgruppen. Mycket skicklig KSO från Skara. Alltid inspirerande och bra. Därefter tog Per Schlinman över och talade om oppositionen som Fuskbyggarna som sedan måste gå till Lyxfällan för att ordna upp sin ekonomi.
Budskapen är Arbertslinjen, arbetslinjen och åter arbetslinjen forsatt lättnad av inkomstskatten för låg och medelinkomsttagare. Fler i arbete ger också mer skattepengar, drivkraften är att det ska löna sig att arbeta. Inget konstigt alls.
Fredrik och Anders är riktigt bra företrädare för Sverige och Moderaterna. De stå för ett gott politiskt ledarskap. Lyssna på de bådas tal HÄR.

Till fredagskvällens sociala kvällsaktiviteter stod Alcazar på scenen till stor glädje och lade grunden för en mycket rolig och dansant kväll.
Allt som allt än en gång gång en mycket lyckad konferens.

FLERA
ARTIKLAR