Kommunfullmäktige

Datum

Strax startar kommunfullmäktige i Österåker och ikväll tas bokslutet för 2009 inte minst. Ikväll har vi inte särskilt många ärenden men eftersom det är valår och oppositionen vill/behöver markera lär det i alla fall bli disklussioner och det ska bli spännande att höra på vilken nivå. Utöver årsredovisnignen tar vi också ett par planprogram för Ljusterö. Även här har det väckts frågeställningar om planerna. Planer är planer, det är visioner och möjliga vägar att gå inte ”så här ska det bli”. Detta är planer för 25-30 år framöver. Vi har ingen aning om vad våra barn och barnbarn vill men vi lyfer möjliga vägar att gå. Det som lär väcka stor diskussion är Tranvik… och bårförbindels till Värmdö. Det är naturligtvis tillsammans med markägare och andra intressenter en sådan plan om så-så-där-25-30 år tas fram. I en borgerlig kommun och med moderaterna som det ledande partiet, vill vi varken nu eller då tvinga markaägare till något dse själva inte vill. Namnet Tranvik finns heller inte med i det 3 cm långa stycket av 50 sidor. Tyvärr kan denna fråga ta mycket lång tid fast den inte ens kan bli aktuell…..ens om 25-30 år.

Så har vi naturligtvis lite motioner från (S). Idag har de börjat med en ny vinnande(?) giv…Stående formuleringen som de kommit ölverens om att skriva är ….”Tiden går, och ingenting händer”. Ja ja det återstår att se om det är ett vinnande koncept…tillåter mig att tvivla.

FLERA
ARTIKLAR