Österåker klarar lågkonjunktur BÄST i Sverige!

Datum

Igen placerar sig Österåker bäst i klassen! Nu handlar det om hur Österåker klarar sig bäst i Sverige efter en lågkonjunktur och dessutom fortsätter att utvecklas!
Det beror bland annat på vår geografiska placering som en del i storstadsregionen samt ett starkt nyföretagande i kommunen. Undersökningen har gjorts av Veckans Affärer och PAR (Nordens ledande företag inom affärsinformation) där flera Sveriges ALLA kommuner jämförts och Österåker finns på första plats.  I kategorierna nedan har kommunerna rankats och Österåker placerar sig högst i alla kategorier:
arbetslöshet
antal storföretag
antal anställda i nystartade företag
antal anställda i lokalt förankrade företag
näringslivsstruktur fördelat på olika branscher
företagens vinst, soliditet och tillväxt

Sedan 2003 har Österåkers kommun arbetat strategiskt med näringslivsfrågorna. För varje har Österåker klättrat i de flesta rankningar och tillsammans med den analys som gjorts av kommunexperten har företagare, investerare, invånare och anställda i kommunen valt att leva och verka i rätt kommun nämligen Framtidskommunen Österåker!
Tack vare hårt arbete både av den politiska ledningen med kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström i spetsen och de tjänstemän på näringslivsenheten skördar Österåker och vi som bor här frukterna av detta systematiska och strategiska arbete. BRAVO Österåkers företagare, BRAVO Ingela och BRAVO Näringslivsenheten i Österåker.

Läs mer HÄR.

FLERA
ARTIKLAR