Ingen Lyxfälla för Österåker

Riktigt bra!  Till och med skriver kommunexperten som analyserat Österåkers ekonomi; ”Österåker ar inte  bara haft en ansvarsfull ledning sedan 2003 som under en period av hårt pressat effektivitetstryck svarat upp mot detta och skött ekonomin på ett föredömligt sätt. Även de egna ägad företagen är välskötta och redovisar skäliga vinster”.
Betyget är alltså på topp, en tidning som består av ekonomiskt kunniga journalister, som inte har någon egen vinning i att skriva en rapport med detta betyg har redovisat sin syn där Österåker hamnar på A-listan. Det talar i min värld för relevans och då förvånar det mig när en enligt egen utsago ekonomiskt kunnig person säger att ”Österåkers ekonomi är i fritt fall”, det blir i det närmaste larvigt och absolut inte trovärdigt i det eller andra uttalanden. I alla fall behöver vi inte oroa oss för att hamna hos lyxfällan eftersom det är med kunskap, ansvar och stabilitet som ekonomin sköts i Österåker.

Kommunstyrelsen, presidierna (ordföranden och vice ordf.) i nämnder och bolag och ledningsgruppen i tjänstemannanledet kommer att få inte bara analysen utan också en genomgång och förklaring till analysen samt de rekommendationerna kommunexperten avslutar med till anställda, invånare, villaägare, inversterare och fastighetsägare.
En glad nyhet och en bekräftelse på att hårt arbete ”lönar” sig. Och även om bilden antyder det så vet varje människa att pengar inte växer på träd.

Lämna ett svar

Stäng meny