Ryktesspridning på nätet

Datum

Förfärligt och oacceptabelt är bara det jag kan säga om Bjälsta! Precis som SvD skriver måste vi vuxna sätta ner foten OCH då förutsätter det att vi vuxna föregår med gott exempel. Tyvärr är inte det fallet. Så många vuxna män och kvinnor hanterar inte att vara vuxna ens mot varandra.
I Österåker har vi många exempel på vuxna som inte hanterar internet som de goda föredömen de borde vara.
Ibland går mobben så långt att man skäms å deras vägnar och visst reagerar jag med reptilhjärnan att vilja ”slå tillbaka” men gör naturligtvis inte det. Varför? Av fler anlednignar, dels sänker jag mig inte till samma nivå som dessa små människor men framförallt jag vill föregå med gott exempel och bli den förebild för mina barn och andra  runt dem och mig.
Jag vill inte på något vis jämföra det s–tsnacket som pågår här med vad som skett med Linnea i Bjälsta däremot väcks frågan om det goda exemplet. Det finns alltid två sidor och det handlar också ibland om att se till sin egen del i vad som sker. En liten självransakan.

FLERA
ARTIKLAR