Pensionär?

Datum

Är du pensionär, och hoppas du /räknar du med att bli pensionär. Ja jag räknar i alla fall med att bli så gammal att jag får pension. Med Moderaterna och Alliansens politik blir det sänkt skatt även för pensionärer. I första hand främst för kvinnor med de allra lägsta pesnionerna. Det rör sig om en skattelättnad om ca 1.200–1.400 kronor per år beroende på vilken kommunalskatt man har. Alltså är det viktigt för pensionärer var man bor eller om du vill, vilken majorietet som styr i kommunen. SCB har säkert undersökningar om var det är bäst att bo som pensionär och var man få den bästa möjliga kvalitén för sina skattepengar. Österåker står sig bra i de Öppna jämförelser som SKL redovisar varje år.
DN skriver om Alliansens vårpropositioon som kommer innehålla den ovan nämnda skattesänkningen för pensionärer och fortsatt kommer jobbskatteavdraget gälle eftersom enkel matematik säger att ju fler som arbetar desto mer kommer in i statskassan.
Också med tanke på hur demografin i Svergie ser ut framöver. Vi blir fler och fler äldre, och fler som ska få pension, fler som kan behöva hjälp. En god vän formulerade sig så här: ”Antigen föds man med ett funktionshinder eller så har man turen att leva så länge att man får ett funktionshinder, i båda fallen ska man fåp den hjälp man behöver”.  Håller helt med och hur den hjälpen finansieras vet inte jag annta än att jag tror att de 30- och 40-talister som nu går i pension inte kommer att nöja sig med vad som erbjuds idag. De vill ha mer och de vill ha annat och framförallt de vill kunna välja!
Ser fram emot en lycklig pension om många år.

FLERA
ARTIKLAR