Moral – vad betyder det?

Datum

Ja det kan man fråga sig!? Moral enligt wikipedia står att läsa bland annat  ”beteenden som överensstämmer med god sed för en enskild människa”. Bra då har vi det avvklarat – god sed för enskild människa….

Av vilken andedning skriver jag nu om detta månne?  Jo med anledning av det fenomenet som kallas vilde i politiska sammanhang. En politisk vilde är en ledamot som är invald i en församling tex, riksdag eller kommun för ett partis räkning men väljer att under mandatperioden lämna sitt ursprungliga parti för att gå sin egen väg eller till annat parti.

En känd politisk vilde är Gudrun Schyman som lämnade vänstern men satt kvar i riksdagen som parilös. Senast har också en moderat i riksdagen valt att lämna moderaterna och genom sin så kallade partilöshet valde han att rösta mot alliansen i frågan om där omröstningen och riksdagsbeslut att kalla övergreppen mot armenier 1915 för folkmord genomfördes med hjälp av den moderate vilden. Läs mer här.  I Sundbyberg har två avhoppare från moderaterna direkt till socialdemokraterna möjliggjort en ny majoritet. Och även i Österåker finner vi vildar. Tyvärr från alliansen, det säger mer om dem än om alliansens i sin helhet.
Samtliga pariter har någon slags överenskommelse med dem som väljer att kandidera för ett parti så även moderaterna. Vi har en kandidatförsäkran som i sig inte är juridiskt bindnade men moraliskt och etiskt förpliktigande.  Alla har vi olika uppfattnignar om vad andra gör eller inte gör men här har vi ett tydligt exempel på obstruktion och vägran att fullfölja den överenskommels man själv skrivit under, bristande moral, eller avsaknande av ”beteenden som överensstämmer med god sed för en enskild människa” . För ingen av de vildar vi har i Österåkers fullmäktige är personvalda med sina 59 respektive 101 st kryss till valet är man långt ifrån personvald. Jo förvisso är man vald av dessa 59 resp 101 personerna men för att bli personvald krävs betydligt fler kryss än så. Så att hävda att man gör si eller så för sina väljare är nästan som ett slag i ansiktet på de övriga (för moderaterna dryga 7000) väljarna.

Jag kan bara tolka det som man anser sig själv viktigare än partiet och då måste man ha väldigt höga tankar om sig själv. Avslutnignsvis skulle jag önska att personerna tog sin ”mats ur skolan”*) och lämnar sina uppdrag .

*) att dra sig ur en brydsam eller farlig situation utan förlust eller förödmjukelse; göra sig kvitt något; bege sig av från något besvärligt; dra sig ur spelet; fly fältet – ur svenska akademiens ordbok

FLERA
ARTIKLAR