För eller emot – Earth Hour

Datum

Earth Hour i kväll och mellan 20:30 och 21:30 uppmanas jordens befolkning att släcka alla lampor (som finns)  i syfte att spara energi och uppmärksamma världen på att alla människor inte har elektricitet. Nu råder det delade uppfattningar om vad detta ska vara bra för och de som är emot menar att släcka alla lampor inte ens sparar hälften av vad Kina släpper ut på en dag av Co2.
Österåker deltar i så stor utsträckning som möjligt i verksamheter och förvaltningar, liksom Armada och Roslagsvatten men med hänsyn tagen till säkerheten.

I mina ögon riskerar detta att bli ett jippo utran att det leder till något konkret. Det viktiga är ändå vad vi gör i stort och smått, inom myndiheter och som privatpersoner. Om denna aktivitet kan uppmärksamma oss och inte minst våra barn på hur vi kan spara energi är det bra.
Läs mer på Världsnaturfonden.

FLERA
ARTIKLAR