Skattebörda eller skattelättnad

Vilket av orden i rubriken känns bäst? Vad vill du ha?

http://mobil.dn.se/rss.jsp?rssid=9106781&item=http%3a%2f%2fwww.dn.se%2fsthlm%2fsa-vill-s-och-m-forandra-skatten-i-din-kommun-1.1066703%3frm%3dmobile&cid=-1

DN har utfört en enkätundersökning blabd kommunerna i Stockholms län och hur de två största partierna ställer sig till ökad skattebörda eller att lätta på skattetrycket.
Endast i fyra av de 26 tillfrågade och möjliga kommunerna har man skilda åsikter mellan Moderaterna och Socialdemokraterna däribland finner vi Österåker. Här kommer valet till kommunfullmäktige handla om höjd skatt med dryga 1,50 öre (efter att ha beräknat s budgetförslag till 2010) eller en fortsatt försiktig men målmedveten lättnad för våra kommuninvånare.
Utöver en fortsatt skattelättnad ska vi också ha kvalitet i våra verksamheter. Det är en förutsättning. Medlemmar i österåkersmoderaterna kommer att få möjlighet att säga sin mening och vilja inför den kommande valrörelsens handlingsprogram.

Lämna ett svar

Stäng meny