Belysning ska förbättra tryggheten

Datum

Österåker har fått extra medel av Boverket för att ta fram en belysningsplan i syfte att förbättra tryggheten för de som bor och vistas i kommunen.
Av medborgarundersökningar framgår att många i Österåker känner sig otrygga när de vistas på allmänna platser. Så ska det inte vara. Därför gör kommunen många olika insatser för att öka upplevd och faktisk trygghet.

– Nu får vi extra hjälp för att ta fram en belysningsplan som ska gälla för både befintliga och kommande bostadsområden, säger Ingela Gardner Sundström (M) Kommunstyrelsens ordförande. Belysningsplanen kommer att innebära bättre upplysta och tryggare miljöer och dessutom en miljöförbättring när kvicksilverlamporna byts ut mot miljövänligare alternativ. Belysningsplanen startar i de centrala delarna av kommunen, och en miniminivå tas fram för exploatörer i förnyelseområden.
Källa: www.osteraker.se

FLERA
ARTIKLAR