Avslutat uppdrag som ordförande

Datum

Avslutat uppdrag som ordförande i Österåkersmoderaterna, (för denna gång kanske jag ska tillägga).
Det har varit fantastiskt roligt att få vara ordförande under dessa fyra år. Jag har lärt mig mycket och samtidigt haft roligt dels i vår egen förening men också genom alla de kontakter jag haft möjlighet att knyta tillsammans med andra ordförande i staden, länet och Sverige.

I mars 2006 blev jag tillfrågad om jag ville bli ordförande i föreningen dagen före eller om det vara samma dag som årsmötet skulle hållas. I alla fall tvekade jag inte utan tackade ja till uppdraget men insåg också att jag inte skulle kunna klara av uppgiften utan en kunnig och erfaren vice ordförande som då var Åke Sundling. Åke hade kontroll på all formalia och av honom har jag lärt mig mycket under dessa fyra år.
Att vara ordförande och valledare ett vallår var en verklig utmaning men det var värt det. Vi ökade med 5 (fem!) mandat från 12 till 17 mandat! Ambitionen är naturligtvis att söka förtroendet hos så många väljare att vi även detta val ökar våra mandat.
Det som också underlättat mitt uppdrag avsevärt har varit den kontakt jag har haft med länsförbundet och Sverker Erikssons stab som alltid varit tillgängliga med svar och service.
Sorligt är det förståss när denna tid nu är förbi inte minst med tanke på alla kontakter men jag ser med glädje och tillförsikt fram emot den kommande valrörelsen som moderaternas list-etta.

Än en gång tack för förtroendet under dessa år och all lycka till Kenneth Netterström som nyvald ordförande och den nyvalda styrelsen för moderaterna i Österåker. Med det fokus och den energi som avspeglar sig hos ledamöter och presidium kommer vi långt.

FLERA
ARTIKLAR