Säkerhetsbrister på hårt trafikerad väg

Datum

Österåkers kommun och Ingela Gardner Sundström har skrivit ett skarpt brev till vägverket om väg 276 norr om Åkersberga och de brister i säkerheten vägen utgör. Utöver den viljeinriktning vägverket tillsamanns med Österåkers kommun kommit överensom tidigare ställer Ingela Gardner Sundström krav på vägverket att ta sitt ansvar och avsätta medel för att uppgradera väg 276 till en trafiksäker väg för både bil-, cykel- och gångtrafikanter och dessutom på ett sätt så att hastigheten kan sättas till 80 km per timme hela vägen norr om Singö.

Läs hela pressmeddelandet HÄR.

FLERA
ARTIKLAR