Sommarprat med en Moderat – Tobias Billström


Möt riksdagsledamoten, Moderaternas gruppledare i riksdagen, tidigare  migrationsminister med mer Tobias Billström i vår serie ”Sommarprat med en Moderat” i Radio Moderat i Österåker.

Du möter en mycket erfaren, kunnig och skicklig Tobias i ett avslappnat och intressant personligt samtal om dåtid, nutid och framtid. Om diplomatiska samtal, om nödvändiga reformer för att få Sverige på rätt köl i migrationsfrågor, i rättspolitik, ekonomi och jobb, om miljöpolitik och samling i sakfrågor.

Musik är som vanligt vald av vår gäst. 

Här får Du som lyssnare bekanta Dig med Tobias.  Med Moderata företrädare som Tobias vars förståelse på vems uppdrag man som förtroendevald arbetar är framtiden både ljus och trygg.

Lyssna på lokalradion 103,7 MHz på lördag kl.11:00-12:20 eller när du vill HÄR.

Nationaldagstal 6 juni 2021

Kära Österåkersbor!

Likt förra årets Nationaldag är vi begränsade till att fira dagen på distans istället för här på Ekbacken, i hembygdsparken med underhållning, tal och uppmärksammande av särskilda insatser av många.

Med ett halvårs mellanrum varje år får i alla fall jag chansen att reflektera lite mer offentligt om året som passerat  och om framtiden. Naturligt vid nyår och Nationaldagen.

I dag, på distans, med blågula flaggor, tal och underhållning – inramat av väldoftande syréner och försommargrönska – firar vi Sveriges dag, alla svenskars dag, för frihet för individen, för eget ansvar och möjligheter och också våra skyldigheter i stort som smått för vårt gemensamma. Vår stolthet, ansvar och kärlek – Sverige, vår historia och vår framtidstro.

Särskilt på Nationaldagen känner jag mig än mer patriotisk.

Patriotism eller fosterlandskärlek, är också för mig ett uttryck för lojalitet, plikt och kärlek till det egna landet, alternativt en specifik region – så som Österåker. Jag tror att många med mig tycker att Sverige är världens vackraste land och Österåker världen vackraste kommun.

En patriot, fosterlandsvän, är en person, som älskar sitt land och region och ivrigt främjar dess intressen med underordnande av sina egna. Så ser förhoppningsvis många med mig på just denna dag och Österåker. Min upplevelse är att Österåker är synonymt med omtanke – omtanke om våra medmänniskor. Vi har alla Österåker i våra hjärtan. Jag är en stolt svensk och Österåkerbo!

Precis som vi har våra tidigare generationer att tacka för mycket av det vi har idag, kan vi sända en extra tacksam tanke till att Gustav Vasa idag kröntes till Sveriges kung 1523 och att 1809 års regeringsform antogs just denna dag, vilket ju ligger till grund för vårt firande.

Den kommun som jag med stolthet har förmånen att företräda – Österåker där livskvaliteten är hög, vi har vår fantastiska skärgård, till glädje för oss som bor här och för alla sommarboende och turister.

Vi är en attraktiv kommun som utvecklas. Fler och fler upptäcker fördelarna med att bo i vår natursköna kommun och vårt invånarantal växer stadigt varje år – vilket är bra – tänk om det varit tvärtom.

Vi är där vi är idag inte bara på grund av eget slit och uppoffringar, utan även av tidigare generationers arbete och visioner. Låt oss inte glömma bort de som en gång gav oss de förutsättningar vi har idag. Vi är ett demokratiskt, jämställt och fritt land. Vi tar det för givet precis som vi tar rent vatten i kranen eller frisk luft för givet.

Men inget kommer av sig självt om vi inte kämpar för det och står upp för det. Vi måste utvecklas och förbättra samtidigt som vi bevarar och vårdar. Varje strävan att inskränka vår frihet och vår demokrati måste möta motstånd.

Det har i allmänhet varit en helt annorlunda tid för oss alla och i synnerhet för alla de som drabbats svårt av Covid i sjukdom eller förlust av någon nära.

Jag vill tacka alla Österåkersbor, besökare, företagare och inte minst alla medarbetare i offentligt finansierad verksamhet! Alla ni som beaktat restriktionerna, alla ni som ställt om för att hindra smittspridning och alla ni i vården, omsorgen och skolan som inte kunnat arbeta hemifrån – TACK!

Nu vaccineras allt fler människor och smittspridningen avtar. I onsdags öppnade regionen en vaccinationscentral centralt i Österåker, i Kyrkligt Centrum! Det är positiva signaler!

Jag när en förhoppning att vi snart ska kunna lägga den här pandemin bakom oss och att livet kan återgå till det normala, eller nya normala.

Det här är en fantastisk tid! Även om var årstid har sin unika prägel, är det svårt att argumentera mot att detta är den allra vackraste i vårt land.  Låt oss gemensamt blicka framåt – mot sommaren och tiden som ska komma. Jag ser fram mot nästa år då jag hoppas att vi kan ses här i vår centrala oas Ekbacken igen.

Grattis med dagen alla svenskar! Glad sommar!

Från kl.14:00 ses hela kommunens digitala nationaldagsfirande här.

Möt Niklas Wykman i sommarprat – Radio Moderat i Österåker

Radio Moderat i Österåker har gästats av Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson. Programmet sänds på lokalradion 103,7 MHz från lördag 11:00 eller redan NU HÄR i en dryg timma.

Detta sommarprat vill man lyssna på flera gånger! Här får vi chansen att ”lära känna” Niklas. Lyssnare ges här chansen att få en djupare insikt och förståelse om människan bakom/i politiken.
Bara en sådan sak; ”Ekonomi och skattepolitik är min passion!” Och jag kan garantera, man rycks med och får en inblick ”i huvudet på Niklas Wykman”. Med Niklas och hans riksdagskollegor finns kraften att leda Sverige. Det ger hopp om framtiden!

Tidigare gäster kan Du lyssna på HÄR kommande gästers sommarpratare är: Tobias Billström, Mikael Sandström, Elisabeth Svantesson, Adam Reuterskiöld med fler.

Niklas Wykman gästar studion i Österåker

Kammarrätten avslår S överklagande

Kammarrättens dom är nu klar vad gäller Ann-Christine Furustrands (S) överklagande av att hon inte förbehållslöst fick ta del av de sekretessbelagda värderingar som gjorts inför förhandlingarna om en försäljning av Berga 6:35

Kammarrätten avslår föga förvånande S öveklagande och instämmer i Österåkers kommuns bedömning att uppgifterna i värderingarna omfattas av sekretess. Ann-Christine Furustrand har redan tidigare, med förbehåll om att inte sprida informationen vidare, fått ta del av handlingarna.

Man kan konstatera att S återigen fått fel. Återigen försöker man via sociala media framställa Alliansen i dålig dager, eller att vi skulle agera i strid med gällande lag när vi de facto gjort helt rätt. Det är bra att möjligheten att överklaga finns, men förvaltningsrätten verkar användas allt oftare av lokala S som både juristbyrå och propagandastöd. I det förstnämnda fallet för att täcka upp egen bristande kompetens på det juridiska området och/eller noll förtroende för kommunens tjänstemän? Som propagandastöd faller det ju ganska platt då i stort sett allt man överklagar avslås.

Möte med Trafikverket idag

Idag träffade jag – tillsammans med Kommunstyrelsens presidium och berörda tjänstemän – Trafikverket med regionchef Helena Sundberg i spetsen för en diskussion om länsplanen och infrastrukturprioriteringar som berör vår kommun.

Vi var väl förberedda inför mötet och våra prioriteringar står klara. Bland annat att hela Norrortsleden ska vara fyrfilig, att arbetena med den med kommunala medel finansierade delen av väg 276 mellan Margretelundsvägen och Söralidskorset snarast sätts igång samt att en planskild gångpassage på väg 274 vid Kulla vägskäl kommer till stånd.

Under flera år har vi via olika påtryckningar på Trafikverket försökt få till en säker gångpassage vid Kulla vägskäl. Det är en populär bytespunkt från bil till buss. På eftermiddagarna är dock passagen från avstigningen över till infartsparkeringen på andra sidan vägen livsfarlig. Beskedet från TRV är att tidplanen för planläggning är framskjuten! Jag ställde frågan till TRV: OM en planskild passage kommer med i länsplanen, när är den klar? 2026? Vad görs innan det? Provisorisk lösning (t.ex. en provisorisk gångbro)? Övergångsställe? Trafikljus? Det korta svaret löd: ”Trafiksäkerhet ställs mot framkomlighet”.

Jag kommer inte släppa den här frågan. Att tillskapa en planskild passage (bro eller tunnel) ökar trafiksäkerheten markant och framkomligheten för trafiken på väg 274 blir opåverkad. Det här måste prioriteras högre innan en allvarlig incident inträffar vid denna bytespunkt!

Vidare diskuterades samarbets- och delaktighetsformer. Vi anser bland annat att det är önskvärt att motiv till prioriteringar kommuniceras tydligare till berörda kommuner. Vi som kommun bör involveras i ett tidigt skede med  information om utredningar och åtgärder som ligger i angränsande kommuner.  Med en tydlig ambition om samordning och samarbete skapas möjligheter till effektivare produktion, mindre trafikstörningar och bättre användning av resurser.

Det finns alltför många projekt där kommunens insyn och deltagande är mer att betrakta som en remissinstans vilket försvårar alla faser och kan även innebära onödiga kostnader då kommunen ofta har god kunskap om platsens förutsättningar. 

Skuggministrar gästar Radio Moderat i Österåker

Kristina Axén Olin(M), utbildningspolitisk talesperson och Johan Forssell(M), rättspolitisk talesperson har gästat vår studio.

Kristina är Moderaternas utbildningspolitiska talesperson i riksdagen och sitter i det omfattande utbildningsutskottet. 

Kristina Axén Olin driver utbildningsfrågor med stort fokus på att skolan rustar eleverna för att nå kunskapsmålen. Mycket kunnig och erfaren att man inte vill missa ett ord hon säger! Dessutom intressant att höra lite bakgrund om människan bakom/framför/i politiken. Som vanligt med musik vald av vår gäst, denna gång endast svenska artister. 

Johan Forssell är Moderaternas rättspolitiska talesperson och berättar medryckande, initierat och inger både förtroende och framtidshopp för Sveriges möjligheter med ett regeringsskifte.

Vi får lära känna Johan lite mer personligt bland annat genom det musikval som alla gäster får presentera.

Två mycket intressanta intervjuer man med fördel kan ta del av. Först ut är Kristina Axén Olin lördag 22/5 kl.11-12 och Johan Forssell 29/5 kl.11-12 på lokalradion 103,7 eller precis när du vill via länkar Kristina HÄR och Johan HÄR.

Sverige behöver en omstart!

Kraften finns i Moderaterna för;

Ⓜ️ jobben

Ⓜ️ ekonomin

Ⓜ️ lag, ordning och trygghet

Ⓜ️ ledarskapet 

Radio Moderat i Österåker med Maria Stockhaus (M)

Radio Moderat i Österåker gästas i morgondagens sändning / podd av Maria Stockhaus (M) som är infrastrukturpolitisk talesperson och med vilken kraft och driv som hon för medborgarna arbetar med dessa så viktiga frågor!
Som vanligt, personligt, positivt och politiskt blandat med spellista vald av Maria.

103,7 MHz lokalradion lördag 11-12 eller via webben i morgonbitti. Länk HÄR.

Trevlig helg!

Nästa vecka gästas vi av Kristina Axén Olin och Johan Forssell i var sitt program.

Dagens Radio Moderat i Österåker

Dagens gäst i Radio Moderat i Österåkers podd via länk HÄRFinansregionråd Irene Svenonius.

Lördag kl.11-12 på lokalradion 103,7 MHz eller via webben.

Personligt, politiskt och positivt samtal blandat med musik valt av Irene. Samtalet var lätt att hålla igång med Irenes stora kunskap och driv för sitt uppdrag som finansregionråd i Sveriges största län.

Tidigare podd finns HÄR Med Kjell Jansson, Riksdagsledamot och Länsförbundsordförande.

Kommande gäster i studion är:

15 maj Johan Forssell, Riksdagsledamot och Moderaternas rättspolitiske talesman.

Kristina Axén Olin, Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson.

Tobias Billström, Riksdagsledatmot tillika gruppledare.

Mycket nöje!

Fullmäktige och årsredovisning 2020

Förord

Under 2019 antog Kommunfullmäktige en ny vision: ”Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun”.

All vår verksamhet tar avstamp i visionen.

När Österåkers kommun gick in i år 2020 hade vi aldrig kunnat ana vilket speciellt år det skulle bli. Den pågående pandemin har påverkats oss alla.

Trots det kan Österåkers kommun för tolfte året i rad uppvisa ett plusresultat. Ett fokuserat arbete i linje med kommunens vision, i viss kombination med ökade statsbidrag med anledning av pandemin, har lett fram till plusresultatet och en ekonomi i balans.

För 2020 uppgår det totala resultatet för Österåkers kommun till 220,7 mnkr exklusive dekommunala bolagen. 197,8 mnkr är årets balanskravsresultat. Koncernens resultat är 270,9 mnkr. Där ingår förutom kommunen även 100 procent av Armadas resultat om 43,3 mnkr samt 43,9 procent av Roslagsvattens resultat om 15,9 mnkr.

Det är många företag i länet som har begärts i konkurs under det turbulenta coronaåret 2020. Men Österåker går mot trenden. Här har omsättningen ökat med 15 procent, visar en nygjord undersökning från Stockholms Handelskammare.

Arbetsmarknaden har dock påverkats i en viss negativ riktning som en följd av pandemin, om än i mindre utsträckning jämfört med andra kommuner i länet.

Allt fler upptäcker hur attraktivt Österåker är. Under 2020 har vi haft en befolkningsökning som främst kan härledas till en stor inflyttning.

Det flyttade in omkring 3 750 personer och flyttade ut omkring 2 750 personer – det ger ett inflyttningsnetto om drygt 1 000 personer.

Ytterligare en indikator på kommunens popularitet går att spåra i bostadsmarknaden med ökad efterfrågan på attraktiva bostäder. För åren 2021–2022 beräknas årligen ungefär 500 bostäder stå klara, sedan väntas ett år med lite lägre nybyggnation under 2023 med knappt 300 bostäder. Därefter ökar nybyggnationen successivt fram till 2030.

Österåker har under 2020 bibehållit skattesatsen på 17:10 och ligger därmed kvar på lägst skattesats i landet. Det innebär att kommunen uppfyllt även den delen av de finansiella målen för 2020. 

I framtiden kan vi räkna med Österåkers kommun fortsätter växa. De påbörjade infrastrukturella förändringarna i kommunens centralort är ett led i kommunens åtagande inom Sverigeförhandlingen om att verka för cirka 7 000 nya bostäder och arbetsplatser fram till 2035.

Jag vill avsluta med att framföra ett stort tack till alla våra kompetenta medarbetare, dels för det arbete som ni alla dagligdags utför, dels också de extraordinära insatser som gjorts och görs under den kris med pandemin som vi befinner oss i.

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Arvoden och beredningsprocess formaliseras

Pwc har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Österåkers kommun gjort en granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda, samt Kommunstyrelsens beredningsprocess med Kommunstyrelseberedningen.

Det är med tillfredsställelse jag tagit del av Pwc granskning. Det kan noteras att det inte någonstans konstateras att vi brutit mot kommunallagen, vilket tidigare påstods. För 1,5 år riktades mycket grova anklagelser från revisionen. Det har nu kokat ner i en rekommendation om en högre grad av formalisering av arbetet.

Granskningen visar att Kommunstyrelsens och nämndernas hantering av arvoden kan göras mer ändamålsenlig och med högre grad av intern kontroll. Den visar också att Kommunstyrelsens nya beredningsprocess med Kommunstyrelseberedning kan göras mer ändamålsenlig i förhållande till kommunens interna styrdokument samt gällande lagstiftning.

Pwc rekommenderar bland annat att kommunen upprättar skriftliga rutiner och kontroller för att säkerställa att rätt belopp betalas ut avseende arvoden och ersättningar, att skriftlig dokumentation upprättas för hur arvoden och ersättningar ska kontrolleras, samt att styrdokument upprättas för hur den nya beredningsprocessen och Kommunstyrelsen ska fungera.

Det är glädjande att vi nu, med förbättrade och formaliserade rutiner, kan fortsätta styra kommunen med stöd av Kommunstyrelsens beredningsgrupp. Vi har valt den lösningen för att den innebär att fler folkvalda företrädare kan involveras i beslutsprocessen vilket ökar demokratin. Alternativet hade varit att anställda ett större antal kommunalråd, men det hade ökat kostnaden för skattebetalarna betydligt.

Stäng meny