Försöksnominering – Jag kandiderar

I morgon, måndag 11//10 kl.09:00 till söndagen den 17/10 kl.23:59 pågår moderaternas försöksnominering till Riksdag, Region och länets Kommuner.

Jag finns med bland de många kandiderande till Österåkers kommunfullmäktige och söker initialt medlemmarnas, och senare valmanskårens, förtroende för mandatperioden 2022-2026.

Sedan 2006 har jag haft äran och nöjet att få företräda moderaterna i Österåker i kommunfullmäktige och sedan 2010 representera vår lokala valsedel som första namn.

Nu söker jag återigen förtroendet att få fortsätta med vårt gemensamma arbete att ständigt förbättra hela Österåker. 

Att ha haft och få söka förtroendet bland medlemmar och medborgare i Österåker är otvetydigt det mest givande och roligaste jag har gjort, hittills. Att tillsammans med alla förtroendevalda moderater och allianskamrater och inte minst tillsammans med alla medarbetare i kommunen få vara med om att arbeta på medborgarnas uppdrag har och är alla dagar i veckan stimulerande. 

Facit visar att vår politik har varit framgångsrik för kommunens verksamheter. 

✅Tryggheten, såväl den faktiska som den upplevda har ökat,

✅Skolornas ständiga och stadiga förbättringar tack vare skickliga pedagoger, våra fokuserade resurstillskott där Österåkers lärare är bland de högst betalda i landet,

✅Vi ligger på första plats i länet i kategorin minst barngrupper i förskolan,

✅ Österåker kommuns ekonomi är bland de starkaste i landet.

✅Vi klättrar varje år i en mängd rankingar och placerar oss i toppskiktet i många.

✅Samtidigt nyttjar vi medborgarnas skattemedel effektivt och har sänkt kommunalskatten med 2,25kr mellan 2011 och 2021. Vi har stor respekt för att det är medborgarnas pengar vi hanterar och är bland de mest kostnadseffektiva kommunerna i hela landet.

Varför söker jag återigen förtroende?

Det går alltid att bli mer effektiv, ständigt förbättra utifrån omvärldens allt snabbare förändringar och fokus måste alltid vara medborgarnas Trygghet, Ekonomi och Skola. 

Våra kandidater till Österåker kommunfullmäktige för kommande mandatperiod innehar en bred kompetens i olika områden, en kombination av ideologer, pragmatism och realpolitisk förståelse.

Vi är alla grundade i att vara värdiga väljarnas förtroende och att sanningen har ett eget värde. I en värld med ständiga och snabba förändringar är kommunalpolitik där vi kan påverka medborgarnas valfrihet, där vår respekt för medborgarnas skattemedel ska användas effektivt och inte överdebitera skatteuttaget, dvs medborgarnas pengar vi hanterar ska ge ”mest pang för pengarna” i en ofta komplex kommunal värld. Vi lovar inte allt åt alla, men det vi lovar håller vi.

Med dessa ord hoppas jag på i första hand medlemmarnas förtroende att få fortsätta på vår inslagna bana.

Så, Moderata medlemmar: In och rösta!

Nu kan Du lyssna på veckans Radio Moderat i Österåker när Du vill!

Veckans program, om jag får säga det själv, är intressant och informativt. Med Ingela Gardner och undertecknad under ledning av Joachim Holmqwist som programledare tar vi oss från dåtid, nutid till framtid i Österåker. 

Med Ingelas smått imponerande 42 år bara i Österåkerspolitiken och mina förhållandevis blygsamma 16 år gör vi en kortare sammanfattning och framförallt hur vi ser att Österåker ser ut i framtiden, på kort och lång sikt ur ett Moderat perspektiv. 

Detta har endast varit möjligt med ett team av moderater i kommunen som varit drivande i de dagsaktuella samhällsproblemen och visionärer. Allt under parollen: Frihet och Ansvar. 

Moderaterna i Österåker är ett team som består av en stor och bred erfarenhet där medborgarnas bästa alltid är i fokus. 

Frihet och Ansvar med vår ””TES”

🔵Trygghet

🔵Ekonomi

🔵Skola

Dagen för sändning pågår Arbetsstämma för länets moderater och i slutet av oktober genomförs partiets arbetsstämma där landets moderater fastställer grunderna och inriktning för hur vi vill vara värdiga väljarnas förtroende genom verklighetsförankrad syn på samhällsproblemen. 

Österåkers Trygghetsdag

Tryggvedagen!

I dag får jag äran att inleda Tryggvedagen på torget i Åkersberga Centrum.

Tryggvedagen har sitt ursprung i att det helt enkelt är Tryggve som har namnsdag idag och vi har valt att använda denna dag som ett tillfälle att uppmärksamma arbetet med säkerhet och trygghet. Därmed också kunna tillgängliggöra alla som arbetar med trygghet i kommunen och kanske vill ni ta tillfället i akt att berätta hur ni upplever tryggheten i Österåker och kanske ställa frågor.

En säker och trygg miljö är ett av de allra viktigaste för oss alla i ett samhälle och i synnerhet för oss som arbetar med och bidrar till att Österåker är, om inte DEN tryggaste kommunen i landet, så bland de mest trygga!

I dag finns vi här på plats – så passa gärna på att besöka utställningarna/tälten och kanske hinna med att lyssna på de föreläsningar som kommer hållas härifrån på scenen under dagen.

Bland utställarna finns bland annat tryggsamordnare, trafikingenjör, Armada, Polisen, Räddningstjänsten, Centrumägare City Con och Civilförsvarsföreningen.

Läget i Österåkers kommun:

Vi har generellt en mycket positiv trend med minskad brottslighet och färre allvarliga störningar – och denna trend har pågått en tid och fortsätter glädjande att hålla i sig!

Denna trend har kunnat öka genom samverkan – När kommun, polis, bevakningsbolag, bostadsbolag, räddningstjänst, City Con och inte minst föreningar samverkar och samarbetar med varandra!

Ett exempel är minskning av narkotikarelaterade brott. Lägst nivå på senaste fem åren! Vi ser även en stor minskning av våldsbrott i offentlig miljö.

Tyvärr är våld i nära relationer ett stort samhällsproblem och så även i Österåker – Detta fokuserar alla aktörer här i dag på. 

Vi ser även att i takt med att restriktionerna med anledning av pandemin tas bort ökar dessvärre också bostadsinbrotten.

Varje händelse som inträffar är allvarliga och kan aldrig ses på med blida ögon. Från vår synvinkel är det NOLLTOLERANS! Polisanmäl alltid om något inträffar!

Hur har vi uppnått denna nivå – och varför tittar andra på vårt sätt att arbeta?

Vi har byggt och skapat grunderna: Skolan och sysselsättning, meningsfull fritid och inte minst de viktigaste – engagerade föräldrar!

Som kommun har vi rådigheten inom både mjuka och hårda individrelaterade åtgärder.

Tidiga insatser för barn, ungdomar och vuxna som behöver särskild hjälp tex från skolans elevhälsa (som enligt andra är i framkant), ungdomsmottagningen och socialtjänsten.

De lite mer hårda frågorna är att bygga trygga miljöer, belysningsfrågor, ordningsvakter och väktare, nattvandrare och ansöker fokuserat och målinriktat på att att få tillstånd för övervakningskameror, och det framgångsrika samarbetet och samverkan med lokalpolisen – Deras närvaro är avgörande för såväl det brottsförebyggande arbete och den positiva trenden i Österåker. 

Avslutningsvis

Pandemin har också prövat oss hårt men tack vare att så många har tagit hänsyn och visat respekt för varandra har vi klarat oss jämförelsevis bra. Så varmt tack!

Vi har dessutom en hög vaccinationsgrad och vaccinationsvilja i Österåker. Prosalus som har fått förordnande av Region Stockholm finns här i centrum på plan 2 (gamla centrumdelen).

Snart kan samhället återgå till det nya normala men pandemin är inte över än varför jag vill fortsätta att uppmana till att HÅLLA I och HÅLLA UT!

Med detta vill jag öppna portarna till vår TRYGGVEDAG – VÅR TRYGGHETSDAG OCH TACKA ALLA INBLANDADE UTSTÄLLARE OCH ENGAGERADE PÅ PLATS I FÖRVÄG!

SOMMARPRAT MED EN MODERAT – ERIK OTTOSSON

Erik Ottosson, riksdagsledamot sedan 2014, ledamot i konstitutionsutskottet, 2:e vice ordf länsförbundet, kommunfullmäktiges ordförande Huddinge mm mm.

Här sommarpratar Erik Ottosson i Radio Moderat i Österåker. En av flera moderata sommarpratare som ger oss en djupare inblick i personen bakom/i/framför politiken. 

Vi möter en människa och politiker med stor övertygelse och med värdering och utgångspunkt att förbättra. Erik har fallenhet, skicklighet, djupt intresse och beundransvärd kompetens för sin förhållandevis unga ålder. Vilket ämne han än tar sig an lämnar det oss lyssnare imponerade. Utöver denna kompetenta och intressanta politiker möter vi även en människa som begåvats med befriande underfundig humor. 

Lördag kl.11-12 på lokalradion 103,7 MHz eller via podd och länk HÄR.

Här är alla moderata sommarpratare, hittills.

Radio Moderat i Österåker har givit oss möjlighet att lära känna moderata företrädare lite mer personligt och vad som driver dem. 

Sommarens gäster i ”Sommarprat med en Moderat” samlade nedan i länkar.

Håll till godo och med förhoppning om en trevlig sommar!

Vi kommer fortsätta vår presentation av befintliga moderata och förhoppningsvis blivande företrädare och med större fokus på våra lokala.

Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson.

Johan Forsell, rättspolitisk talesperson

Hanif Bali, riksdagsledamot, driver podden God Ton mm mm

Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson

Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson

Erik Ottosson, riksdagsledamot, vice ordförande länsförbundsstyrelsen mm mm

Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson

Tobias Billström, Moderaternas gruppledare i riksdagen, tidigare migrationsminister

Mikael Sandström, spinndoktorn, Tidigare statssekreterare på samordningskansliet på Statsrådsberedningen 2006–2014

Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande Ekerö

Irene Svenonius, finansregionråd

Kjell Jansson, riksdagsledamot, länsförbundsordförande, fd kommunstyrelsens ordf Norrtälje

Kommunfullmäktige i morgon….

Förbereder för morgondagens kommunfullmäktige med många för kommunen viktiga ärenden.
Budgetdirektiven som antas varje år vid denna tid. Dessa innehåller ramar och uppräkningar för bland annat förskola, skola, omsorg utan effektiviseringskrav. Varje år har Alliansens budgetar sedan 2010 innehållit uppräkningar mer än pris-och löneökningar. Det är fakta.

Långsiktigt Ekonomisk Plan – LEP
LEP beskriver långsiktiga ekonomiska planeringen och förväntad utveckling i kommunen. I LEP:en samlas såväl de ekonomiska som de verksamhetsmässiga konsekvenserna för tex demografiska förändringarna vilka bygger på våra kommande förutsättningar och planeringar.

Godkännande av Armadas försäljning av fastighet
Bakgrunden till försäljningen är det ägardirektiv som fullmäktige antagit vilket bland annat innehåller uppdrag att minska vårt borgensåtagande. Nu har styrelsen i Armada AB enhälligt beslutat att genomföra försäljning av Berga 6:35, gamla Hackstaskolan till Nystad Stadsutveckling AB. Försäljningen genererar en vinst till Aramda AB, dvs till skattebetalarna och möjliggör för en fristående skola, mest troligt Internationella Engelska Skolan, att etablera sig i skollokalerna.Mycket kommer att vädras under morgondagens debatt i kommunfullmäktige i morgon, saker som dels inte har med ärendet att göra och ibland inte heller med sanningen överensstämmande. Faktum kvarstår; Armadas styrelse, bestående av förtroendevalda som representerar partier som också sitter som förtroendevalda i kommunfullmäktige har enhälligt röstat för en försäljning, faktum kvarstår att det genererar en vinst till Armada(Skattebetalarna), faktum kvarstår att valfriheten ökar med en fristående utövare som bedriver verksamhet.


Köp av fastighet Husby 3:27 (Sågvägen 19)
Detta ärende handlar om köp av fastighet som varit föremål för inköp sedan 2006 och möjliggör den väg som ska knyta ihop kommande västra Kanalstaden med centrala delar av Åkersberga. Underlag för inköp och summa har tagits fram av oberoende värderingar, som alltid om kommunen köper, eller säljer något. Värderingar i detta ärende har ifrågasatts av några förtroendevalda, vilka mig veterligen, inte har specialistkompetens inom värderingsområdet. Dessa förtroendevalda upprepar ”vi känner..”, ”vi tycker…”. Skillnaden mellan dessa och oss i majoriteten är att vi inte går på känslor utan på fakta.


Markanvisningsavtal för fortsättning av Östra Kanalstaden
Redan 2017 godkände kommunstyrelsen förslag till markanvisningsavtal och gav Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Östra Kanalstaden Etapp 2. Sedan dess har krav ställts från högre instanser att upprätta klimatanpassningsplaner varför ärendet nu tas upp igen.Ärendet har i kommunfullmäktige minoritetsåterremmiterats, dvs en tredjedel av den demokratiska församlingen ville att ärendet återremitterades för svar på frågor trots att dessa frågor har redan besvarats av våra tjänstemän och av kommunstyrelsen, men de var inte nöjda. En minoritetsåterremiss är möjlig enligt kommunallagen. Att en tredjedel av den demokratiskt valda församlingen återremitterar ärendet innebär inte att någon blir överkörd av någon, det innebär att ärendet tas upp igen, med eller utan ytterligare kompletteringar, helt enligt kommunallagen och helt demokratiskt.Bifogar bilder på området och den idag tänkta skissen över den möjliga utvecklingen av Etapp 2, Östra Kanalstaden.

Strategi för parker i Österåkers kommun
Redan i översiktsplanen som antogs enhälligt av kommunfullmäktige 2018 föreslogs att ett parkprogram skulle tas fram. Nu är vi där. Österåker erbjuder en mångfald av både kultur och natur. Parkerna inbjuder till rekreation, lek och avkoppling samtidigt som gröna miljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster möjliggörs.


Utöver dessa och fler beslutsärenden ska interpellationer och motioner besvaras och nya interpellationer väckas för att besvaras på nästkommande fullmäktige som är planerat till 13 september.


Allt kan följas på kommunens webbsida från kl.18:30 i morgon. För den som vill fördjupa sig i ärendena kan man ta del av samtliga dokument och underlag HÄR.

Sommarprat med en Moderat x2 – Elisabeth Svantesson & Mikael Sandström

Sommarprat med en Moderat har du som lyssnare möjlighet att få lyssna på en sympatisk, värdig, jordnära och klok Moderat – Elisabeth Svantesson, Ekonomiskpolitisk talesperson, 1:e vice ordförande i partistyrelse.

Elisabeth delar med sig av sig själv, synen på vad hon ser som sin uppgift som politiker. Med en makalös drivkraft och genuina vilja att förbättra och förändra för Sverige och alla medborgare. Spellistan är som vanligt vald av gästen med en tanke bakom varje låtval. 

Programmet sänds i morgon på lokalradion 103,7 MHz kl.11-12 och poddlänk kan följas HÄR.


Ytterligare en sommarpratare i Radio Moderat i Österåker – Mikael Sandström. En av många intressanta gäster i studion. 

Mikael var statssekreterare på samordningskansliet på Statsrådsberedningen 2006–2014 och arbetar sedan 2019 som kanslichef på Moderaterna i Stockholm.

Redan nu kan Du lyssna på denna såväl intelligenta som intressanta gäst. Samtalet och låtvalen är begåvat och med mer eller mindre tydliga kopplingar. Vi talar om samhällsproblemen, om miljöpolitik (där Mikael som doktorerat i  miljöekonomi är trovärdig och klok), om diplomatisk kris(?) och snapsvisor och kräftskiva, om historia och framtid, om varför Moderaterna behövs i svensk politik, om ledarskap och om Mikaels resa(resor) in i politiken och tiden som för närvarande är utanför den direkta styrningen. En dryg timma som ger stor behållning. Du kan lyssna via länk här.

Sommarprat med en Moderat – Tobias Billström


Möt riksdagsledamoten, Moderaternas gruppledare i riksdagen, tidigare  migrationsminister med mer Tobias Billström i vår serie ”Sommarprat med en Moderat” i Radio Moderat i Österåker.

Du möter en mycket erfaren, kunnig och skicklig Tobias i ett avslappnat och intressant personligt samtal om dåtid, nutid och framtid. Om diplomatiska samtal, om nödvändiga reformer för att få Sverige på rätt köl i migrationsfrågor, i rättspolitik, ekonomi och jobb, om miljöpolitik och samling i sakfrågor.

Musik är som vanligt vald av vår gäst. 

Här får Du som lyssnare bekanta Dig med Tobias.  Med Moderata företrädare som Tobias vars förståelse på vems uppdrag man som förtroendevald arbetar är framtiden både ljus och trygg.

Lyssna på lokalradion 103,7 MHz på lördag kl.11:00-12:20 eller när du vill HÄR.

Nationaldagstal 6 juni 2021

Kära Österåkersbor!

Likt förra årets Nationaldag är vi begränsade till att fira dagen på distans istället för här på Ekbacken, i hembygdsparken med underhållning, tal och uppmärksammande av särskilda insatser av många.

Med ett halvårs mellanrum varje år får i alla fall jag chansen att reflektera lite mer offentligt om året som passerat  och om framtiden. Naturligt vid nyår och Nationaldagen.

I dag, på distans, med blågula flaggor, tal och underhållning – inramat av väldoftande syréner och försommargrönska – firar vi Sveriges dag, alla svenskars dag, för frihet för individen, för eget ansvar och möjligheter och också våra skyldigheter i stort som smått för vårt gemensamma. Vår stolthet, ansvar och kärlek – Sverige, vår historia och vår framtidstro.

Särskilt på Nationaldagen känner jag mig än mer patriotisk.

Patriotism eller fosterlandskärlek, är också för mig ett uttryck för lojalitet, plikt och kärlek till det egna landet, alternativt en specifik region – så som Österåker. Jag tror att många med mig tycker att Sverige är världens vackraste land och Österåker världen vackraste kommun.

En patriot, fosterlandsvän, är en person, som älskar sitt land och region och ivrigt främjar dess intressen med underordnande av sina egna. Så ser förhoppningsvis många med mig på just denna dag och Österåker. Min upplevelse är att Österåker är synonymt med omtanke – omtanke om våra medmänniskor. Vi har alla Österåker i våra hjärtan. Jag är en stolt svensk och Österåkerbo!

Precis som vi har våra tidigare generationer att tacka för mycket av det vi har idag, kan vi sända en extra tacksam tanke till att Gustav Vasa idag kröntes till Sveriges kung 1523 och att 1809 års regeringsform antogs just denna dag, vilket ju ligger till grund för vårt firande.

Den kommun som jag med stolthet har förmånen att företräda – Österåker där livskvaliteten är hög, vi har vår fantastiska skärgård, till glädje för oss som bor här och för alla sommarboende och turister.

Vi är en attraktiv kommun som utvecklas. Fler och fler upptäcker fördelarna med att bo i vår natursköna kommun och vårt invånarantal växer stadigt varje år – vilket är bra – tänk om det varit tvärtom.

Vi är där vi är idag inte bara på grund av eget slit och uppoffringar, utan även av tidigare generationers arbete och visioner. Låt oss inte glömma bort de som en gång gav oss de förutsättningar vi har idag. Vi är ett demokratiskt, jämställt och fritt land. Vi tar det för givet precis som vi tar rent vatten i kranen eller frisk luft för givet.

Men inget kommer av sig självt om vi inte kämpar för det och står upp för det. Vi måste utvecklas och förbättra samtidigt som vi bevarar och vårdar. Varje strävan att inskränka vår frihet och vår demokrati måste möta motstånd.

Det har i allmänhet varit en helt annorlunda tid för oss alla och i synnerhet för alla de som drabbats svårt av Covid i sjukdom eller förlust av någon nära.

Jag vill tacka alla Österåkersbor, besökare, företagare och inte minst alla medarbetare i offentligt finansierad verksamhet! Alla ni som beaktat restriktionerna, alla ni som ställt om för att hindra smittspridning och alla ni i vården, omsorgen och skolan som inte kunnat arbeta hemifrån – TACK!

Nu vaccineras allt fler människor och smittspridningen avtar. I onsdags öppnade regionen en vaccinationscentral centralt i Österåker, i Kyrkligt Centrum! Det är positiva signaler!

Jag när en förhoppning att vi snart ska kunna lägga den här pandemin bakom oss och att livet kan återgå till det normala, eller nya normala.

Det här är en fantastisk tid! Även om var årstid har sin unika prägel, är det svårt att argumentera mot att detta är den allra vackraste i vårt land.  Låt oss gemensamt blicka framåt – mot sommaren och tiden som ska komma. Jag ser fram mot nästa år då jag hoppas att vi kan ses här i vår centrala oas Ekbacken igen.

Grattis med dagen alla svenskar! Glad sommar!

Från kl.14:00 ses hela kommunens digitala nationaldagsfirande här.

Möt Niklas Wykman i sommarprat – Radio Moderat i Österåker

Radio Moderat i Österåker har gästats av Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson. Programmet sänds på lokalradion 103,7 MHz från lördag 11:00 eller redan NU HÄR i en dryg timma.

Detta sommarprat vill man lyssna på flera gånger! Här får vi chansen att ”lära känna” Niklas. Lyssnare ges här chansen att få en djupare insikt och förståelse om människan bakom/i politiken.
Bara en sådan sak; ”Ekonomi och skattepolitik är min passion!” Och jag kan garantera, man rycks med och får en inblick ”i huvudet på Niklas Wykman”. Med Niklas och hans riksdagskollegor finns kraften att leda Sverige. Det ger hopp om framtiden!

Tidigare gäster kan Du lyssna på HÄR kommande gästers sommarpratare är: Tobias Billström, Mikael Sandström, Elisabeth Svantesson, Adam Reuterskiöld med fler.

Niklas Wykman gästar studion i Österåker
Stäng meny